Η ΑΛΛΗΛΟΝnet οργανώνει περιοδικά εκδηλώσεις με φορείς με τους οποίους συνεργάζεται, σε χώρες και πόλεις όπου έχουμε παρουσία Τοπικών Συντονιστών μας. Οι φορείς μπορεί να είναι ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κοινότητες Ελλήνων ή άλλες τοπικές οργανώσεις στο εξωτερικό καθώς και άλλοι φορείς ή οργανώσεις στην Ελλάδα με παρεμφερείς ή συμπληρωματικούς στόχους και δράσεις.

Οι εκδηλώσεις συνήθως χωρίζονται σε δύο μέρη:

  • το πρώτο μέρος ξεκινά με ομιλίες αναγνωρισμένων επαγγελματιών με θέμα που αφορά κάποια από τις μεγάλες προκλήσεις των καιρών μας
  • το δεύτερο μέρος είναι ένα «speed mentoring» που περιέχει ομαδικές και ατομικές συνεδρίες με έμπειρους μέντορες της ΆΛΛΗΛΟΝ.

Κύριες εκδηλώσεις