Τεύχος 12: «Η σημασία του Οργανωμένου Εθελοντισμού στην Καθημερινότητα, στην Κοινωνία και Δημοκρατία»

Αγαπητά μέλη και φίλοι της ΆΛΛΗΛΟΝ,

H ALLILONnet και η Ακαδημία Εθελοντισμού HELPHELLAS στα πλαίσια της συνεργασίας τους και των κοινών πιστεύω για την έννοια του Ενεργού Πολίτη και την αξία που έχει ο Εθελοντισμός στην διαμόρφωση μίας νέας κουλτούρας Ατομικής Κοινωνικής Ευθύνης και Συλλογικότητας, συνεργάζονται στο 12ο τεύχος του περιοδικού e-Άλληλον και το αφιερώνουν στον Οργανωμένο Εθελοντισμό.

Στόχος του τεύχους αυτού είναι να ευαισθητοποιήσει και να παρουσιάσει διαφορετικές οπτικές και απόψεις ώστε να παρέχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από τον Οργανωμένο Εθελοντισμό και τον αντίκτυπο του στην Κοινωνία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ:

Ο οργανωμένος Εθελοντισμός, σαν θεσμός, σε πολλές χώρες αποτελεί μέρος της καθημερινότητας των πολιτών σε οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο από την νηπιακή μέχρι την τέταρτη ηλικία. Συνδέεται αναπόσπαστα με την έννοια του Ενεργού Πολίτη και οι Εθελοντές και οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο στην δομή και την λειτουργία της Κοινωνίας. Συνδέει αρμονικά την Κοινωνία των Πολιτών με άτομα, άλλες συλλογικότητες, Εκπαίδευση, Δημόσιο και Ιδιωτικό φορέα. Δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά, μακροπρόθεσμα και στιβαρά θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο αξιών, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, αλλά και σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Στην χώρα μας εκδηλώνεται κατά κανόνα σε συνθήκες κρίσεως. Εμπεριέχει την κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά δεν είναι συντεταγμένος και συνδεδεμένος με τις ανάγκες και τον πληθυσμό και η κάθε δράση εξασθενεί σε μικρό χρονικό διάστημα, δημιουργώντας ασυνέχεια και περιορίζοντας τον προληπτικό εθελοντισμό.

Ταυτόχρονα όμως, έρευνες έχουν δείξει ότι οι Έλληνες παρ’ όλα τα γρήγορα αντανακλαστικά σε περιόδους κρίσης επιδεικνύουν κυριαρχία στην ατομικότητα, έλλειψη κοινωνικής κουλτούρας και ομαδικότητας, κυριαρχία του βραχυπρόθεσμου έναντι του μακροπρόθεσμου και έλλειψη ανθρωπιστικού προσανατολισμού.

Οι πρόσφατες συνεχόμενες κρίσεις που έχει βιώσει η χώρα μας τους τελευταίους μήνες, έχουν αναδείξει τη σημασία και την αποτελεσματικότητα του Εθελοντισμού, χωρίς όμως να αξιοποιούνται με πράξεις αρμονικής συμπόρευσης και σύνδεσης ανάμεσα στις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και τον Δημόσιο Τομέα.

Η αναβάθμιση λοιπόν και η ορθή λειτουργία του οργανωμένου και συντονισμένου Εθελοντισμού σε μία εποχή όπου οι κλιματικές και οι ανθρωπιστικές κρίσεις αυξάνονται, είναι ένας αδιαπραγμάτευτα σημαντικός στόχος, που αποτελεί «στοίχημα» για τους Ενεργούς Πολίτες, την Εκπαίδευση, τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Φορέα.

Η αναγνώριση, η αποδοχή του οργανωμένου Εθελοντισμού σαν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας μας από τους Πολίτες, τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα και την Εκπαίδευση και η σύνδεση του με την έννοια του Ενεργού Πολίτη, την βιωσιμότητα, τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποτελεί πλέον ένα σημαντικό στοίχημα και κεντρικό διακύβευμα, ώστε να δημιουργηθεί μία νέα κουλτούρα Ενεργών Πολιτών σε κάθε έκφανση της ζωής, με στόχο μία καλύτερη και πιο αρμονική Κοινωνία.

ΤΟ ΘΕΜΑ:

Για τον λόγο αυτόν αφιερώνουμε το επόμενο, 12ο τεύχος του περιοδικού e-Άλληλον, του τριμηνιαίου διαδικτυακού περιοδικού του Παγκοσμίου Ελληνικού Δικτύου Αλληλεγγύης υπέρ των Νέων για Σπουδές, Επαγγελματική Ένταξη, Σταδιοδρομία, στο προαναφερόμενο θέμα.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ:

• Αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας σε σχέση με τον Εθελοντισμό
• Η σύνδεση του Εθελοντισμού με την έννοια του Ενεργού Πολίτη, των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ESG, βιωσιμότητας
• Η εκπαίδευση και ο Συντονισμός στον Οργανωμένο Εθελοντισμό
• Εθελοντισμός, Κοινωνία, Δημοκρατία και Οικονομική Ευημερία
• Θεσμοθέτηση του Εθελοντισμού και Καλές Πρακτικές
• Ο Εθελοντισμός ως ίαση, ψυχολογική επιρροή και εκπαιδευτική βάση
• Ο Εθελοντισμός ως καθημερινή πρακτική
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΑΥΤΟΥ: Σκοπός μας είναι τα άρθρα αυτού του τεύχους να παρουσιάσουν την σημασία της ανάδειξης του Οργανωμένου Εθελοντισμού και την αποτελεσματικότητα του σαν προληπτική πρακτική αλλά και σε περιόδους κρίσεων, τις καλές πρακτικές, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που αναδεικνύει η πρακτική του και η σημασία τους στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους.
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ:
• Καλές πρακτικές του Οργανωμένου και Ολιστικού Εθελοντισμού
• Η σημασία του Εθελοντισμού στην σημερινή Κοινωνία και στις Κρίσεις
• Σύνδεση του Εθελοντισμού με τον Δημόσιο, Ιδιωτικό Τομέα, τους Ενεργούς Πολίτες και την Εκπαίδευση
• Σύνδεση του Εθελοντισμού με την έννοια του Ενεργού Πολίτη, την Βιωσιμότητα και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
• Εθελοντισμός, Ατομική Κοινωνική Ευθύνη και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
• Μοντέλα Άσκησης του Εθελοντισμού στην Κοινωνία και στις προκλήσεις του Σήμερα
• Ο Εθελοντισμός στην Καθημερινότητα
• Ο Εθελοντισμός σε Περιόδους Κρίσης
• Ο Εθελοντισμός ως Μοχλός της Οικονομίας
• Θεσμικές προκλήσεις για την Αναβάθμιση του Εθελοντισμού
• Μαρτυρίες και Πρακτικές Εφαρμογές του Εθελοντισμού
• Χρήσιμες Δεξιότητες που απορρέουν μέσα από τον Εθελοντισμό Προτάσεις και Βελτιώσεις
• Εθελοντισμός και Τοπική Αυτοδιοίκηση
• Ολυμπιακοί Αγώνες & Εθελοντισμός : η Συμβολή των Εθελοντών στη Διοργάνωση τους

Φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε ένα μείγμα επαγγελματιών από διάφορους τομείς, καθώς και ακαδημαϊκών, ειδικών επιστημόνων, ερευνητών, νέων στοχαστών, φοιτητών/-τριών που επιθυμούν να εκφράσουν τις σκέψεις, τις απόψεις τους αλλά και τις πρακτικές για τον Εθελοντισμό. Ο στόχος είναι μέσω του παρόντος τεύχους να παρουσιαστούν διαφορετικές οπτικές και απόψεις ώστε να παρέχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από τη θεματική μας. Η προσέγγιση σε κάθε θέμα αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του/της αρθρογράφου, ωστόσο αναμένουμε καλά τεκμηριωμένα επιχειρήματα, πρακτικά παραδείγματα και συγκριτικές αναλύσεις που συμβάλλουν στην διεξοδική προσέγγιση του θέματος. Το τεύχος θα δημοσιευθεί το Δεκέμβριο του 2023.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ

1. Παρακαλούμε στείλτε μας, το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση πριν τις 15/10/2023 ένα σύντομο email για να επιβεβαιώσετε το ενδιαφέρον σας για την συγγραφή ενός άρθρου στο τεύχος αυτό του περιοδικού μας, μαζί με το θέμα σας και ένα σύντομο περίγραμμα 2 έως 5 γραμμών δομής του άρθρου σας στα email: periodiko@allilonnet.gr .
2. Εάν επιλεγεί το άρθρο σας προς δημοσίευση, θα σας ζητηθεί να μας στείλετε το πλήρες άρθρο σας εντός μηνός μετά την αποδοχή του και σε κάθε περίπτωση το αργότερο στις 15/11/2023.
3. Μόνο άρθρα γραμμένα στην ελληνική, την αγγλική ή την γαλλική γλώσσα θα εξεταστούν για δημοσίευση.
4. Το μέγεθος του άρθρου θα πρέπει να είναι μεταξύ 1000-1200 λέξεων (2-3 σελίδες Α4) και να περιλαμβάνει μόνο βασικές βιβλιογραφικές αναφορές ή υποσημειώσεις.
5. Το περιεχόμενο των άρθρων θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει αποτελέσει μέρος προηγούμενης δημοσίευσης. Άρθρα που επαναδημοσιεύονται αργότερα σε άλλο περιοδικό πρέπει να περιλαμβάνουν αναφορά στο e-Αλληλον.

Για τα επόμενα σχετικά σας βήματα:
1. κοιτάξτε τις οδηγίες για τους αρθρογράφους: εδώ . Περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζετε για να επεξεργαστείτε το άρθρο σας, και,
2. κοιτάξτε επίσης την νέα φόρμα για τους αρθρογράφους: https://allilonnet.com/article-writer-request/.Παρακαλώ να μας υποβάλετε το άρθρο σας χρησιμοποιώντας αυτήν την “φόρμα υποβολής άρθρου”.

Με τιμή,
Για την e-Άλληλον
Άγγελος Παγκράτης, Εκδότης
Αντιγόνη Ωραιοπούλου (Ακαδημία Εθελοντισμού HELPHELLAS), Προσκεκλημένη Εκδότρια
Χρήστος Μπεζιρτζόγλου, Αρχισυντάκτης

————————————————————————————————————————————————-

Δείτε όλα τα τεύχη του περιοδικού e-Άλληλον εδώ

eAllilon Issue 1 cover