Γίνε αρθρογράφος                                                  στο περιοδικό της ΆΛΛΗΛΟΝnet!

Το περιοδικό e-Άλληλον υποστηρίζει τις δράσεις, τις αξίες και το όραμα της ΑΛΛΗΛΟΝ. Για το κάθε τεύχος, επιλέγεται ένα θέμα κεντρικό για το μέλλον της παγκόσμιας και της Ελληνικής οικονομίας καθώς και για το επαγγελματικό μέλλον των νέων μας.

Το περιοδικό φιλοξενεί άρθρα και προωθεί έναν ευρύτερο προβληματισμό γύρω από: (α) τις εξελίξεις, προοπτικές και ευκαιρίες που δημιουργούνται αλλά και τις προκλήσεις και κινδύνους, (β) τις κρατικές πολιτικές που απαιτούνται ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για την παραγωγική κινητοποίηση των εταιρειών και των πολιτών, (γ) τον ρόλο και τις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα που μπορούν να ενισχύσουν και να αναπτύξουν την παραγωγική βάση της χώρας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και προωθώντας την καινοτομία και τις υψηλές τεχνολογίες, και (δ) τους τομείς και τα επαγγέλματα όπου οι νέοι μας θα έχουν περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές, και (ε) τους καλύτερους δυνατούς τρόπους με τους οποίους οι νέοι μας και η κοινωνία μας μπορούν να προετοιμαστούν για τις εξελίξεις αυτές.

Τα προηγούμενα τεύχη:

Τα επόμενα τεύχη:

4ο τεύχος, Δεκ.2021: «Βιομηχανία 4.0» (guest editor: Ε. Δαμίγος)

5ο τεύχος, Μάρτιος 2022: «Καινοτομία: Ο καταλύτης για την ενεργοποίηση της Οικονομίας της Γνώσης» (guest editor: Τ.Ματακιάδης)

6ο τεύχος, Ιούνιος 2022: «Παιδεία, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην μετά-Covid Ελλάδα» (guest editor: tbc)

Πιθανά θέματα για επόμενα τεύχη: Πρωτογενής παραγωγή, καινοτομία-παραδείγματα και start-ups, ναυτιλία, ενέργεια, πράσινη οικονομία, κυκλική οικονομία, έρευνα και τεχνολογία, Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), επαγγελματικές δυνατότητες στον τομέα ξένων γλωσσών, γεωπολιτικές εξελίξεις και οικονομική πολιτική, αμυντική βιομηχανία και οικονομική ανάπτυξη, οικονομική πολιτική και οικονομική διπλωματία, πολιτιστική διπλωματία, άλλα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΩΝ

Δεχόμαστε άρθρα γραμμένα στα ελληνικά και δευτερευόντως στα αγγλικά και στα γαλλικά. Τα άρθρα πρέπει να είναι 2-3 σελίδες A4, δηλαδή περίπου 1000-1500 λέξεις, εξαιρουμένων των υποσημειώσεων. Συμπεριλάβετε μόνο μερικές βασικές πηγές και βιβλιογραφικές αναφορές. Προτείνουμε τα κείμενα να είναι σε γραμματοσειρά Arial ή TimesNewRoman μεγέθους 12. Δεν χρειάζονται άλλες γραφιστικές/στιλιστικές παρεμβάσεις στα κείμενά σας.

Α. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Ο βασικός στόχος του κάθε τεύχους του τριμηνιαίου περιοδικού μας είναι να συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση, ανάλυση και κατανόηση των εξελίξεων, προοπτικών και δυνατοτήτων που δημιουργούνται σχετικά με το κάθε επιλεγμένο θέμα και θα εστιάζει κατά προτεραιότητα στο πώς μπορούν οι νέοι μας, η χώρα μας και ο ευρύτερος ελληνισμός να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο.

Η ΆΛΛΗΛΟΝ και το περιοδικό της υποστηρίζουν τις προσπάθειες των μελών της να προετοιμαστούν ατομικά όσο καλύτερα γίνεται για τις δυσκολίες και τον ανταγωνισμό που θα αντιμετωπίσουν στις επαγγελματικές τους προσπάθειες και γενικά να προετοιμαστούν για την νέα οικονομία που αναδύεται ταχύτατα αποκτώντας, μεταξύ άλλων, δεξιότητες που θα τους χρησιμεύσουν για να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των επαγγελματικών προσπαθειών των νέων της Ελλάδας.

Όσον αφορά την Ελληνική οικονομία και τον ευρύτερο ελληνισμό, μας ενδιαφέρουν άρθρα για το μέλλον της Ελλάδας, το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον, οι νομοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ικανότητα της χώρας να ξεπεράσει την κρίση και να δημιουργήσει τις συνθήκες για το απαραίτητο άλμα προς τα εμπρός. Οι νέες τεχνολογίες και η καινοτομία είναι καθοριστικοί παράγοντες για το μέλλον. Η ανάπτυξή τους από τα πανεπιστήμια και σχετικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καθώς και η ενσωμάτωσης τους στην κοινωνία και την παραγωγική διαδικασία είναι κεντρικό κομμάτι αυτών των προβληματισμών και σημαντικό μέρος των θεματικών προτεραιοτήτων του περιοδικού. Ο απόδημος ελληνισμός μπορεί να έχει πελώριο ρόλο στην προσπάθεια της χώρας. Η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας πρέπει να υποστηρίζει την δημιουργία ενός αυξανόμενου ρεύματος επιστροφής Ελλήνων στην Ελλάδα.

Συγχρόνως, το περιοδικό θα φιλοξενεί άρθρα και συζητήσεις που θα ενθαρρύνουν έναν ευρύτερο προβληματισμό. Θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα που αφορούν την στρατηγική εξόδου της χώρας από την οικονομική κρίση, καθώς και τις απαραίτητες αρχές και αξίες που προωθούν και διευκολύνουν την επίτευξη του σκοπού αυτού , όπως, ίσες ευκαιρίες, αξιοκρατία και διαφάνεια. Η ΆΛΛΗΛΟΝ προωθεί ενεργά την δικτύωση, την αλληλοϋποστήριξη και την αλληλεγγύη, κυρίως στον επαγγελματικό τομέα, αλλά και ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία και στον παγκόσμιο ελληνισμό. Στηρίζεται και για την δική της πρόοδο σε πνεύμα εθελοντισμού και διάθεση προσφοράς στο κοινό καλό, που είναι συγχρόνως αδιαίρετες αξίες στην κοινωνία και που η ΑΛΛΗΛΟΝ υποστηρίζει σε κάθε περίπτωση. Επίσης η ΑΛΛΗΛΟΝ υποστηρίζει την ανάγκη ανάπτυξης στην Ελλάδα μιας οικονομίας και κοινωνίας που να είναι πιο αξιοκρατική, δίκαιη και πιο συνεκτική γύρω από τις βασικές της αξίες και γύρω από ένα ευρέως αποδεκτό όραμα για το μέλλον.

Έτσι, ευελπιστούμε ότι κάθε τεύχος του περιοδικού μας θα συμβάλλει:1ον στις προσπάθειες των μελών μας και ιδίως των νέων μας που αγωνίζονται για ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον, 2ον, στις προσπάθειες της χώρας μας για έξοδο από την κρίση με ένα ποιοτικό άλμα προς τα εμπρός και 3ον, στην ενδυνάμωση του παγκόσμιου ελληνισμού με μεγαλύτερη δικτύωση, αλληλεγγύη, συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη κυρίως στον επαγγελματικό τομέα και κυρίως υπέρ των νέων μας, παντού όπου υπάρχουν Έλληνες και φίλοι της Ελλάδας.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σε 5-6 περίπου γραμμές το πιο βασικό μήνυμα, ή ερώτημα, ή διακύβευμα , ώστε ο αναγνώστης ν’ αξιολογήσει εύκολα το ενδιαφέρον που το άρθρο παρουσιάζει γι’ αυτόν την δεδομένη στιγμή. Το κείμενο αυτό θα χρησιμοποιηθεί και για το κοινωνικά δίκτυα της ΑΛΛΗΛΟΝ.

Β. ΣΚΟΠΟΣ

Ο συγγραφέας αναφέρει σε λίγες γραμμές τον λόγο που τον ώθησε να γράψει το άρθρο, την χρησιμότητα του άρθρου και προστιθέμενη αξία, στην οποία αποσκοπεί (το «δια ταύτα»).

Γ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η προσέγγιση σε κάθε θέμα αφήνεται στην διακριτική ευχέρεια του συγγραφέα, ωστόσο αναμένουμε δομημένα επιχειρήματα και συγκριτικές αναλύσεις, που θα βοηθήσουν να προσεγγίσουμε το θέμα σφαιρικά. Αποφεύγουμε να παίρνουμε θέσεις φανατικές, ανένδοτες και ατεκμηρίωτες. Τα πράγματα δεν είναι συχνά μαύρα ή άσπρα, αλλά συνήθως διαβαθμίζονται από το … σκούρο γκρι μέχρι το ανοιχτό γκρι. Αναφέρουμε γεγονότα, γνώσεις, εμπειρίες, παραδείγματα, ενδεχόμενους κινδύνους και πιθανά οφέλη και τις προϋποθέσεις για να συμβούν.

Είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες οι απόψεις του συγγραφέα, τεκμηριωμένες βέβαια με γεγονότα και/ή τις σχετικές πρακτικές εμπειρίες και/ή τις υπάρχουσες γνώσεις (δικές του ή άλλων).

Σκοπός της ΆΛΛΗΛΟΝ και των άρθρων του διαδικτυακού περιοδικού e-Άλληλον, είναι να διευρύνουμε τους γνωστικούς και εμπειρικούς ορίζοντες των αναγνωστών, ώστε να βρουν τον δρόμο, που θα τους επιτρέψει να είναι ευέλικτοι και χρήσιμοι στην τοπική ή παγκόσμια κοινωνία και όχι να δημιουργήσουμε οπαδούς μιας κατάστασης. Ο κόσμος και το περιβάλλον του αλλάζουν γρήγορα, συνεπώς, καμιά κατάσταση δεν είναι δεδομένη και οριστικά θετική ή αρνητική.

Ο αρθρογράφος θα πρέπει να αποσκοπεί, σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

 1. στην καλύτερη κατανόηση των σχετικών εξελίξεων διεθνώς, ή στην Ελλάδα, ή σε άλλες χώρες όπου υπάρχει ελληνισμός. Αυτό μπορεί να γίνεται με επιχειρήματα ή με παρουσιάση συγκεκριμένων εμπειριών,
 2. στην ανάδειξη των μέτρων και πρωτοβουλιών δημόσιας πολιτικής που χρειάζονται για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας,
 3. στις πρωτοβουλίες που μπορούν να προωθήσουν και ενθαρρύνουν την ιδιωτική πρωτοβουλία, την επιχειρηματικότητα κυρίως των νέων, την καινοτομία και την αναβάθμιση του τεχνολογικού επιπέδου της ελληνικής οικονομίας και κυρίως βιομηχανίας,
 4. στον επαγγελματικό προσανατολισμό, κυρίως των νέων πτυχιούχων, επαγγελματιών, ερευνητών και επιχειρηματιών, και
 5. στην ενθάρρυνση και ενημέρωσή, όσων βρίσκονται στο εξωτερικό, για τις προοπτικές επιστροφής τους στην Ελλάδα

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ

Συμβουλευτείτε το εκδοτικό πρόγραμμα του περιοδικού στην σελίδα αυτή όπου θα βρείτε τα τρία επόμενα τεύχη με εκδοτικά σημειώματα και τα άλλα θέματα του περιοδικού για τα επόμενα τεύχη. Στείλτε μας ένα σύντομο μήνυμα, με την συνημμένη φόρμα, για να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας να αρθρογραφήσετε, μαζί με στοιχεία για το θέμα και τα βασικά σημεία του άρθρου σας. Θα σας ζητηθεί σε εύθετο χρόνο να μας στείλετε το ολοκληρωμένο άρθρο σας.

Ε. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Το περιεχόμενο των άρθρων πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην ήταν μέρος προηγούμενης δημοσίευσης. Μην υποβάλετε άρθρα που έχουν γίνει αποδεκτά για δημοσίευση αλλού. Η δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό e-Άλληλον δεν αποκλείει ούτε προδικάζει την επόμενη (ανα)δημοσίευσή του σε άλλο περιοδικό. Ζητούμε οποιοδήποτε άρθρο που δημοσιεύεται αλλού αργότερα να περιλαμβάνει αναφορά στο περιοδικό e-Άλληλον.

Υποχρεώσεις Προσκεκλημένου Συντάκτη ειδικού θεματικού τεύχους

Τα Ειδικά Θεματικά τεύχη (ή τα θεματικά ένθετα) τελούν υπό την επίβλεψη του Προσκεκλημένου Συντάκτη που προσκαλεί εξειδικευμένους αρθρογράφους να συνεισφέρουν άρθρα σε θεματικές εντός του πεδίου εμπειρογνωμοσύνης τους και σύμφωνα με τις προτεραιότητες και την θεματολογία του περιοδικού.

Ακολουθούν οδηγίες για την προετοιμασία και τη δημοσίευση ενός Τεύχους με ειδικό θέμα ή ένθετο.

 1. Προετοιμασία πρότασης εκδοτικού σημειώματος για το ένθετο

Οι Προσκεκλημένοι Συντάκτες θα πρέπει να προετοιμάσουν μια πρόταση εκδοτικού σημειώματος για το Ειδικό Θέμα και να την υποβάλουν στον Αρχισυντάκτη και στον Εκδότη για έγκρισή τους. Η πρόταση πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ενδεικτικός τίτλος για το ειδικό θεματικό τεύχος
 • Συνοπτική περιγραφή και 5-10 λέξεις-κλειδιά για το ειδικό θεματικό τεύχος
 • Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
 • Πιθανή λίστα συγγραφέων για το ειδικό θεματικό τεύχος

Το Εκδοτικά Σημείωμα το λαβαίνει και το ολοκληρώνει ο Εκδότης. Το υπογράφουν ο Εκδότης, ο Προσκεκλημένος Συντάκτης και ο Αρχισυντάκτης.

Ενθαρρύνουμε τους Προσκεκλημένους Συντάκτες να συμπεριλάβουν αρθρογράφους και από τον ιδιωτικό και από το δημόσιο τομέα, αλλά και αρθρογράφους διαφορετικών ηλικιών και εμπειριών. Ενθαρρύνουμε την παράθεση διαφορετικών απόψεων, αρκεί να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες, ώστε να βοηθήσουμε το ευρύ κοινό να εμβαθύνει στο Ειδικό Θεματικό αντικείμενο και με τον τρόπο αυτό να ενθαρρύνουμε συζητήσεις και συνεργασίες σε αυτά τα σημαντικά θέματα.

Διευκρινίζεται ότι το “σημείωμα του εκδότη” που θα γράψει ο εκδότης για κάθε τεύχος, στο τέλος από όλους θα καλύπτει σημεία που αναφέρθηκαν στο εκδοτικό σημείωμα σχετικά με το επιλεγμένο θέμα και το γενικό περιεχόμενο του περιοδικού. Ο προσκεκλημένος συντάκτης θα μπορεί να βάλει μια σελίδα από σχόλια μετά τον εκδότη για το θέμα στο οποίο εργάστηκε αμέσως μετά το ανάλογο μήνυμα του εκδότη.

 1. Αναζήτηση άρθρων

Οι Προσκεκλημένοι Συντάκτες ενθαρρύνονται να προωθήσουν το εκδοτικό σημείωμα του ειδικού θεματικού τεύχους (συμπεριλαμβανομένου του ενθέτου) στα επαγγελματικά και προσωπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και να επικοινωνήσουν προσωπικά με αρθρογράφους που είναι εμπειρογνώμονες στην θεματική αυτή περιοχή για να τους ζητήσουν υποβολή άρθρων.

Η προοπτική πρέπει να είναι να έχουμε περίπου 8 άρθρα από γνωριμίες του προσκεκλημένου συντάκτη και 3-4 από τις υπάρχουσες. Οι αρθρογράφοι πρέπει να είναι ή να γίνουν και μέλη της ΑΛΛΗΛΟΝ.

 1. Διαδικασία έγκρισης άρθρων

Η υποβολή και ο έλεγχος των άρθρων γίνεται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις διαδικασίες του περιοδικού e-Άλληλον.

Ο Προσκεκλημένος Συντάκτης σε συνδυασμό με τον αρχισυντάκτη εξετάζουν τα άρθρα. σχετικά με την αποδοχή των άρθρων που υποβάλλονται στο ειδικό θεματικό τεύχος (ή ένθετο) στη βάση της πρότασης δομής του άρθρου. Μόλις ληφθούν όλα τα άρθρα, ο Προσκεκλημένος Συντάκτης θα πρέπει να συντάξει την τελική εισήγηση στον εκδότη για το Ειδικό Θεματικό Τεύχος. Ο εκδότης και ο αρχισυντάκτης αντίστοιχα φτιάχνουν το πρώτο και τελευταίο μήνυμα του εκδότη και αρχισυντάκτη όπως στα προηγούμενα τεύχη

Σε περίπτωση που οι Προσκεκλημένοι Συντάκτες ενδέχεται να έχουν σύγκρουση συμφερόντων με αρθρογράφους των οποίων το έργο αξιολογούν, π.χ. εάν προέρχονται από το ίδιο ίδρυμα ή συνεργάζονται στενά, ο αρχισυντάκτης, σε συνεννόηση με τον εκδότη, θα λάβει τις οποιεσδήποτε τελικές αποφάσεις αποδοχής για υποβληθέντα άρθρα.

Τα άρθρα που μας έρχονται τα εξετάζουν προσεκτικά ο προσκεκλήμένος συντάκτης με τον αρχισυντάκτη. Για όποιο άρθρο υπάρχουν αμφιβολίες για το αν πρέπει να απορριφθεί ή να το αφήσουμε για άλλο τεύχος, ενημερώνεται ο εκδότης ώστε να παίρνονται οι σχετικές αποφάσεις που χρειάζεται άμεσα.

Φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος: θέλω να γίνω αρθρογράφος
  Γνώρισε την Εκδοτική Ομάδα του περιοδικού!