Πανεπιστήμια & Εκπαιδευτικοί φορείς

Η ΆΛΛΗΛΟΝ αναπτύσσει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Βασικός στόχος των συνεργασιών αυτών είναι η συμμετοχή ακαδημαϊκών και αποφοίτων στο δίκτυο μεντόρων της ΆΛΛΗΛΟΝ, η άμεση πρόσβαση των φοιτητών στους μέντορες μας, η προώθηση των πανεπιστημίων/φορέων (πχ δράσεις ή πτυχία) στα μέλη της ΆΛΛΗΛΟΝ, η προώθηση των δράσεων της ΆΛΛΗΛΟΝ στους φοιτητές και αποφοίτους. Επιλεκτικά η ΆΛΛΗΛΟΝ οργανώνει κάθε 6 μήνες μια εκδήλωση με ένα πανεπιστήμιο ή άλλο εκπαιδευτικό φορέα (περισσότερα για τις εκδηλώσεις μας).

Άλλοι φορείς

Οι συνεργασίες με άλλους κοινωνικούς φορείς, έχουν ως στόχο την αποτελεσματική ανταλλαγή απόψεων και διάχυσης γνώσεων, την καλύτερη ενημέρωση των μελών μας για τις δράσεις και των δύο μερών καθώς και η αμοιβαία συνδρομή ή από κοινού οργάνωση ημερίδων και συνεδριών.

Κοινωνικές πρωτοβουλίες

Η ΆΛΛΗΛΟΝ οργανώνει δωρεές εξοπλισμού (έπιπλα γραφείου, υπολογιστές, οθόνες υπολογιστών) σε σχολεία και κοινωνικούς φορείς στην Ελλάδα. Οι υπολογιστές αποσύρονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ τα μεταχειρισμένα έπιπλα είναι προσφορά του Δρομέα.

Χορηγοί Επικοινωνίας

Οι χορηγίες επικοινωνίας επιτρέπουν την διάδοση των δράσεων άλλων φορέων στο δίκτυο μελών και μεντόρων της ΆΛΛΗΛΟΝ. Αντίστοιχα η χορηγοί επικοινωνίας προωθούν τις δράσεις της ΆΛΛΗΛΟΝ στο ευρύτερο κοινό τους.

Σπόνσορες και Αιγίδες