Τεύχος 13: «Κοινωνική Καινοτομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»

Αγαπητά μέλη και φίλοι της ΆΛΛΗΛΟΝ,

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ:

Το πεδίο της Κοινωνικής Καινοτομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας αποτελεί ένα από τους πυλώνες της Κοινωνικής Ευρώπης.
Oι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν μια βιώσιμη μορφή επιχειρηματικότητας που συμπληρώνει τις δραστηριότητες των δημόσιων αρχών και των κερδοσκοπικών επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι παραγωγικές πρωτοβουλίες με ρητούς κοινωνικούς στόχους δεν θα πρέπει να θεωρούνται “ενάντια στην αγορά”, αλλά μάλλον να θεωρούνται επιτυχημένοι μηχανισμοί για τη συμφιλίωση της ισότητας και της αποτελεσματικότητας, αφενός, με τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής αξίας από την άλλη.

ΤΟ ΘΕΜΑ:

Για τον λόγο αυτόν αφιερώνουμε το επόμενο, 13ο τεύχος του περιοδικού e-Άλληλον, του τριμηνιαίου διαδικτυακού περιοδικού του Παγκοσμίου Ελληνικού Δικτύου Αλληλεγγύης υπέρ των Νέων για Σπουδές, Επαγγελματική Ένταξη, Σταδιοδρομία, στο θέμα:
«Κοινωνική Καινοτομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» και καλωσορίζουμε σχετικά άρθρα.

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Η κοινωνική καινοτομία αφορά νέες ιδέες που λειτουργούν για την αντιμετώπιση πιεστικών ανεκπλήρωτων αναγκών. Την περιγράφουμε απλά ως καινοτομίες που είναι και κοινωνικές τόσο ως προς τους σκοπούς όσο και ως προς τα μέσα τους. Οι κοινωνικές καινοτομίες είναι νέες ιδέες (προϊόντα, υπηρεσίες και μοντέλα) που ανταποκρίνονται ταυτόχρονα σε κοινωνικές ανάγκες (αποτελεσματικότερα από τις εναλλακτικές λύσεις) και δημιουργούν νέες κοινωνικές σχέσεις ή συνεργασίες (Murray, Calulier-Grice and Mulgan, 2010).

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ:

Με βάση τον ανωτέρω ορισμό των Murray, Calulier-Grice and Mulgan στο Open Book of Social Innovation, March 2010, τόσο για τα κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και για την Ελλάδα είναι εφικτό να αναδειχθούν επιχειρηματικά σχήματα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής αλλά και της συμβατικής οικονομίας με συστηματική κατεύθυνση προς την κοινωνική καινοτομία και την ψηφιακή κοινωνική καινοτομία μαζί με άλλους τύπους καινοτομίας, όπως την τεχνολογική, την προϊοντική κλπ.
Oι κοινωνικές καινοτομίες στην πράξη, μπορούν να λάβουν τη μορφή συγκεκριμένων ιδεών, δράσεων, πλαισίων, μοντέλων, συστημάτων, διαδικασιών, υπηρεσιών, κανόνων και ρυθμίσεων, καθώς και νέων οργανωτικών μορφών.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΑΥΤΟΥ:

Σκοπός μας είναι τα άρθρα αυτού του τεύχους να συμβάλλουν στην επέκταση της συζήτησης σε επιχειρηματικό, κοινωνικό, εκτός του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, να αναδυθούν νέες ιδέες και να επιτρέψουν στους αναγνώστες και στις αναγνώστριες μας να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις ιδέες και την εφαρμογή τους στα πεδία της Κοινωνικής Καινοτομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που σε ολόκληρο τον πλανήτη και ιδίως στην Ευρώπη συμβάλλουν με θετικό αποτύπωμα στις κοινωνίες, στις οικονομίες και στο περιβάλλον.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:

• Κοινωνικές επιχειρήσεις και κοινωνική επιχειρηματικότητα. Η έννοια και η πρακτική της προσωπικής και της συλλογικής ηγεσίας για επιχειρήσεις πέραν του κέρδους.
• Κοινωνική καινοτομία και Βιωσιμότητα. Η συμβολή της κοινωνικής καινοτομίας στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
• Κοινωνική επιχειρηματικότητα και υβριδικές μορφές οργάνωσης της εργασίας και των επιχειρήσεων.
• Διδάσκοντας και εφαρμόζοντας την κοινωνική καινοτομία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα Πανεπιστήμια ως οδηγοί της κοινωνικής καινοτομίας
• Η ψηφιακή κοινωνική καινοτομία και η 4η βιομηχανική επανάσταση. Προκλήσεις και προοπτικές.
• Χτίζοντας κοινότητες γνώσης και κοινότητες πρακτικής για την κοινωνική καινοτομία. Η γνώση ως παράγοντας καινοτομίας για το κοινό καλό.
• Πράσινες Συμβάσεις και κοινωνικές επιχειρήσεις.
• Το νομοθετικό πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Πως η πρακτική της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας μπορεί να συμβάλει στην μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.
• Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως αρωγός της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Η έννοια της εγγύτητας και η αρχή της επικουρικότητας σε ένα διαφορετικό από το κυρίαρχο μοντέλο παραγωγής.
• Η συμβολή της κοινωνικής καινοτομίας στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων
• Προσωπικές δεξιότητες και κοινωνική επιχειρηματικότητα. Πως ο προσωπικός παράγοντας συμβάλλει στην ανάπτυξη του κλάδου της κοινωνικής επιχειρηματικότητας;
• Επιχειρηματική καινοτομία, δημόσια καινοτομία και κοινωνική καινοτομία. Πως τα τρία αυτά είδη καινοτομίας μπορούν να συνδυαστούν για το κοινό καλό; Μπορούν να προάγουν βιώσιμες συστημικές καινοτομίες;

Φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε ένα μείγμα επαγγελματιών από διάφορους τομείς, καθώς και ακαδημαϊκών, ειδικών επιστημόνων, ερευνητών, νέων στοχαστών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών/-τριών. Η προσέγγιση σε κάθε θέμα αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του/της αρθρογράφου, ωστόσο αναμένουμε καλά τεκμηριωμένα επιχειρήματα, πρακτικά παραδείγματα και συγκριτικές αναλύσεις που συμβάλλουν στην διεξοδική προσέγγιση του θέματος. Το τεύχος θα δημοσιευθεί τον Μάρτιο του 2024.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ

  • Παρακαλούμε στείλτε μας, το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση πριν τις 31/01/2024 ένα σύντομο email για να επιβεβαιώσετε το ενδιαφέρον σας για την συγγραφή ενός άρθρου στο τεύχος αυτό του περιοδικού μας, μαζί με το θέμα σας και ένα σύντομο περίγραμμα (όχι πάνω από 90 λέξεις) δομής του άρθρου σας στο: periodiko@allilonnet.gr και στο tzouvelekasmanolis@gmail.com.Τα κείμενα αυτά θα εξεταστούν και θα επιστραφούν στους/στις συγγραφείς με προτάσεις για βελτίωση/προσαρμογή το αργότερο δύο εβδομάδες μετά την υποβολή τους.
  • Εάν επιλεγεί το άρθρο σας προς δημοσίευση, θα σας ζητηθεί να μας στείλετε το πλήρες αναθεωρημένο άρθρο σας εντός μηνός μετά την αποδοχή του και σε κάθε περίπτωση το αργότερο στις 15/03/2024 για επικείμενη δημοσίευση.
  • Μόνο άρθρα γραμμένα στην ελληνική, την αγγλική ή την γαλλική γλώσσα θα εξεταστούν για δημοσίευση. Το μέγεθος του άρθρου θα πρέπει να είναι μεταξύ 1000-1200 λέξεων (2-3 σελίδες Α4) και να περιλαμβάνει μόνο βασικές βιβλιογραφικές αναφορές ή υποσημειώσεις.
  • Το περιεχόμενο των άρθρων θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει αποτελέσει μέρος προηγούμενης δημοσίευσης. Άρθρα που επαναδημοσιεύονται αργότερα σε άλλο περιοδικό πρέπει να περιλαμβάνουν αναφορά στο e-Αλληλον.

Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στον Οδηγό Συγγραφής Άρθρων.https://allilonnet.com/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C/#instructions%20.

Με τιμή,

Για την e-Άλληλον
Άγγελος Παγκράτης, Εκδότης
Μανώλης Τζουβελέκας, Προσκεκλημένος εκδότης
Χρήστος Μπεζιρτζόγλου, Αρχισυντάκτης

————————————————————————————————————————————————-

Δείτε όλα τα τεύχη του περιοδικού e-Άλληλον εδώ

eAllilon Issue 1 cover