Αναζήτησε το δίκτυο της ΆΛΛΗΛΟΝ

Η συμμετοχή στο δίκτυο της ΑΛΛΗΛΟΝ δεν έχει κανένα κόστος. Τα μέλη έχουν πρόσβαση σε όλο το δίκτυο της ΆΛΛΗΛΟΝ (Μέντορες, Τοπικούς Συντονιστές, Μέλη) καθώς και στις εκδηλώσεις μας. Μπορούν να επικοινωνούν με άλλα μέλη και με όλα τα όργανα διαχείρισης του δικτύου μας και γνωρίζονται μεταξύ τους κυρίως μέσω της συμμετοχής τους στο γκρουπ μας στο Linkedin και στην ιστοσελίδα μας.

H μόνη υποχρέωση που αναλαμβάνει το κάθε μέλος είναι να απαντήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όταν ερωτηθεί από άλλο μέλος, συνήθως νεότερο, σχετικά με την εμπειρία του σπουδών, καριέρας και επιχειρηματικότητας όταν η απάντηση αυτή μπορεί να είναι χρήσιμη στις επαγγελματικές προσπάθειες του νέου. Η απάντηση πρέπει να είναι ανιδιοτελής, δηλαδή δίχως καμία αμοιβή, και συνίσταται στο να μοιραστεί τις δικές του σχετικές εμπειρίες, και μέσω αυτών, να καθοδηγήσει ή υποστηρίξει το νεότερο μέλος, το οποίο αναζητά νέες ευκαιρίες ή νέους ορίζοντες, ή καλύτερη δικτύωση, ή νέες συνεργασίες, στις μεταπτυχιακές σπουδές του, στην καριέρα του ή στις επιχειρηματικές του πρωτοβουλίες, Όλα αυτά με τρόπο που προωθεί πνεύμα αλληλεγγύης και αλληλουποστήριξης και ενθαρρύνει τους νέους μας να αναπτύξουν τις πρωτοβουλίες και προσπάθειές τους στον επαγγελματικό στίβο.

Με τον τρόπο αυτό το κάθε μέλος μας είναι ένας δυνητικός μικρός μέντορας και η ΑΛΛΗΛΟΝ στο σύνολό της είναι ένας χώρος επαγγελματικής αλληλεγγύης και αλληλουποστήριξης, συνεργασίας και δικτύωσης, ο οποίος εξαπλώνεται συνεχώς.

Αν είσαι εγγεγραμμένο μέλος της ιστοσελίδας μας, μπορείς να δεις την αναζήτηση με τα μέλη, τους μέντορες καθώς και τις εταιρίες μέλη μας.

1. Ο κανόνας είναι οι συνεδρίες “ένας προς έναν” δηλαδή ένας μέντορας με έναν ενδιαφερόμενο (mentee). Ο μέντορας μοιράζεται τις δικές του εμπειρίες, και μέσω αυτών, καθοδηγεί και υποστηρίζει το νεότερο μέλος, το οποίο αναζητά νέες ευκαιρίες ή νέους ορίζοντες. Δίνει ιδιαίτερη προσοχή ώστε ο νέος να γνωρίσει, να κατανοήσει και συγχρόνως να δικτυωθεί καλύτερα. Ο Μέντορας προωθεί τις αξίες της ΑΛΛΗΛΟΝ και καλλιεργεί πνεύμα αλληλεγγύης, αλληλουποστήριξης, αξιοκρατίας, διαφάνειας και πρωτοβουλίας για το προσωπικό και το κοινό καλό. Ενθαρρύνει γενικά τους νέους μας να αναπτύξουν τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειές τους στον επαγγελματικό στίβο. Προωθεί τις συνεργασίες και την χρήσιμη δικτύωση.

2. Η Συμβουλευτική της ΑΛΛΗΛΟΝ είναι κυρίως “στρατηγική” στην προσέγγισή της δηλαδή επιδιώκει να συνδράμει στις σημαντικές αποφάσεις που καλείται να πάρει ο ενδιαφερόμενος και βασίζεται σε σχετικά σύντομες, συχνά διαδικτυακές συναντήσεις, κυρίως ένας-προς-έναν, διάρκειας περίπου 40 – 45 λεπτών (και 20 λεπτά σε πλαίσιο speed mentoring) και συγκεντρωμένες στις αναζητήσεις και ερωτήσεις του ενδιαφερόμενου.

3. Οι μέντορές μας παραμένουν αυστηρά εθελοντές και προσφέρουν τις συμβουλές τους στο πλαίσιο της ΑΛΛΗΛΟΝ πάντα αφιλοκερδώς.

4. Το όλο σύστημα της Συμβουλευτικής της ΑΛΛΗΛΟΝ έχει φτιαχτεί προσεκτικά με τρόπον ώστε οι μέντορες να έχουν έλεγχο του χρόνου που επενδύουν σε κάθε ενδιαφερόμενο και συνολικά στην Συμβουλευτική της ΑΛΛΗΛΟΝ. Έτσι ο υποψήφιος μέντορας μπορεί να επιλέξει στην φόρμα εγγραφής του: α) να μικρύνει την γκάμα θεμάτων για τα οποία θα έιναι μεντορας, ή/και β) να είναι μέντορας μόνο για περιπτώσεις speed mentoring στο πλαίσιο συγκεκριμένων εκδηλώσεων της ΑΛΛΗΛΟΝ με κάποιο πανεπιστήμιο ή άλλο φορέα του εσωτερικού ή εξωτερικού. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο διαδικτυακός χρόνος που απαιτείται από τον μέντορα είναι αυστηρά μία ώρα. Η ΑΛΛΗΛΟΝ οργανώνει για το 2023 μέχρι 6 τέτοιες εκδηλώσεις.

5. Στα πλαίσια εκδηλώσεων με άλλους φορείς δημιουργούνται ομάδες μεντόρων όπου 1 έως 5 μέντορες συναντούν μέχρι 20 ενδιαφερόμενους, συνήθως νέους ή φοιτητές για 40 λεπτά. Εκεί ανάλογα με το θέμα της ομαδικής συνεδρίας, δίνονται πιο συγκεκριμένες οδηγίες στους συμμετέχοντες.

6. Ο ενδιαφερομενος (mentee) έχει δύο βασικές υποχρεώσεις: 1ον.Να μελετήσει προσεκτικά το προφίλ του μέντορα και να τον συμβουλευθεί για θέματα που καλύπτονται από το προφίλ του σαν μέντορας, και 2ον.Να συγκεντρωθεί σε κάποια σημαντική, “στρατηγική” για το μέλλον του, επιλογή ή απόφαση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβουλευτεί τον μέντορα έστω και στην φάση που αρχίζει να εξερευνά το θέμα που τον απασχολεί, αλλά το θέμα πρέπει να είναι σημαντικό.

Οι Τοπικοί Συντονιστές προωθούν τους στόχους και δράσεις της ΆΛΛΗΛΟΝ στην περιοχή τους. Είναι τα αναγνωρισμένα σημεία επαφής στην πόλη ή χώρα τους. Βοηθούν στην εξάπλωση των δικτύων και οργανώνουν εκδηλώσεις με επιλεγμένους φορείς με τους οποίους η ΑΛΛΗΛΟΝ αναπτύσσει συνεργασίες..

Στις χώρες ή πόλεις όπου η ‘ΑΛΛΗΛΟΝ έχει δυνατή παρουσία και επαναλαμβανόμενες εκδηλώσεις θα υπάρχει ομάδα Τοπικών Συντονιστών που θα αποτελείται συνήθως από 2 έως και πέντε μέλη. Το κάθε μέλος της ομάδας Τοπικών Συντονιστών θα έχει τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω ρόλους:

  • Επικεφαλής της ομάδας Τοπικών Συντονιστών: Θα έχει την ευθύνη της επίβλεψης και οργάνωσης όλων των δράσεων της ομάδας Τοπικών Συντονιστών και θα είναι το κύριο κανάλι επικοινωνίας των Τοπικών Συντονιστών με την ομάδα επικοινωνίας και την διοίκηση της ‘ΑΛΛΗΛΟΝ.
  • Τοπικός Συντονιστής για την οργάνωση των προαναφερόμενων εκδηλώσεων .
  • Τοπικός Συντονιστής για την προώθηση των δικτύων μελών και μεντόρων: Θα ενημερώνει κυρίως του νέους που μπορούν να επωφεληθούν από τα δίκτυα μελών και μεντόρων της ΑΛΛΗΛΟΝ.
  • Τοπικός Συντονιστής για την χρήση των κοινωνικών δικτύων της ΑΛΛΗΛΟΝ σε τοπικό ή κεντρικό επίπεδο.
  • Τοπικός Συντονιστής για τις δωρεές (μόνο εντός Ελλάδος)

Τα μέλη μιας ομάδας Τοπικών Συντονιστών θα εργάζονται ομαδικά και με ευελιξία υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής της ομάδας. Θα συναντιόνται και θα επικοινωνούν τακτικά, μεταξύ τους καθώς και με τις άλλες δομές της ‘ΑΛΛΗΛΟΝ.

Το κάθε Μέλος στο προφίλ του μπορεί να συμπληρώνει τα στοιχεία ενός οργανισμού ή μιας εταιρείας και να ζητήσει να γίνει και η εταιρία του ή ο οργανισμός, Εταιρία-Μέλος ή Οργανισμός-Μέλος της ΑΛΛΗΛΟΝ. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη μας που είναι Ελεύθεροι Επαγγελματίες.

Υποστήριξε το δίκτυο της ΆΛΛΗΛΟΝ

1. Γίνε εθελοντής στην ΆΛΛΗΛΟΝ, στέλνοντας μήνυμα στο communication@allilonnet.gr:

  • Μπορείς να γίνεις μέλος της Ομάδας Επικοινωνίας της ΆΛΛΗΛΟΝ για να υποστηρίξεις τα κοινωνικά δίκτυα και τα δίκτυα μελών και μεντόρων μας.
  • Μπορείς να γίνεις Τοπικός Συντονιστής της ΆΛΛΗΛΟΝ για να υποστηρίξεις τις συνεργασίες και εκδηλώσεις μας καθώς και τα δίκτυά μας μελών και μεντόρων στην περιοχή ευθύνης σου (χώρα, πόλη, πανεπιστήμιο).
  • Μπορείς επίσης να αναλάβεις ένα συγκεκριμένο έργο της ΆΛΛΗΛΟΝ.

2. Γίνε αρθρογράφος ή καλεσμένος εκδότης στο περιοδικό μας ή ομιλητής σε κάποια εκδήλωσή μας συμπληρώνοντας το προφίλ σου στην ιστοσελίδα μας.

3.α. Γίνε μέλος- δωρητής της ΑΛΛΗΛΟΝ για 12 μήνες, κάνοντας μια ελάχιστη δωρεά 30€. Τα μέλη-δωρητές:

. Έχουν ειδική αναφορά στο προφίλ τους στην ιστοσελίδα μας και εμφανίζονται στην σελίδα «Σχετικά». . Έχουν προτεραιότητα συμμετοχής στις δράσεις και δημόσιες εκδηλώσεις μας.

3.β. Γίνε δωρητής και επίτιμο μέλος της ΑΛΛΗΛΟΝ για 12 μήνες, με ελάχιστη δωρεά 200€. Τα επίτιμα μέλη:

  • Έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα μέλη-δωρητές και επί πλέον:
  • Έχουν δικαίωμα συμμετοχής και λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις και μπορούν να αιτηθούν το ίδιο για τις συναντήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής

4. Γίνε Τακτικό Μέλος: ύστερα από έγκριση του ΔΣ, με ετήσια συνδρομή 50€ τον χρόνο. Αυτό σου δίνει όλα τα δικαιώματα του πλήρες μέλους συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Συμβουλευτική Επιτροπή. Η Συμβουλευτική Επιτροπή συναντιέται μια φορά τον μήνα με τον Πρόεδρο της ΆΛΛΗΛΟΝ και άλλα μέλη του ΔΣ, και συζητούν την στρατηγική εξέλιξη των δράσεών μας. Τα Τακτικά Μέλη μπορούν να αιτηθούν της συμμετοχή τους στην Συμβουλευτική Επιτροπή με απλό αίτημα στον Γραμματέα του ΔΣ.

5. Γράψε την εταιρία σου, ή οργανισμό, ή άλλο φορέα σου, ή γράψου και σαν ελεύθερος επαγγελματίας στην ΆΛΛΗΛΟΝ. Δες όλες τις λεπτομέρειες εδώ.