Τεύχος 15, Σεπτέμβριος 2024: «Κυβερνοασφάλεια: Προκλήσεις και Προοπτικές στην Ψηφιακή Εποχή»»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ

Η κυβερνοασφάλεια αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς στη σύγχρονη εποχή. Με την ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας και την αυξανόμενη εξάρτηση από το διαδίκτυο, η προστασία των ψηφιακών συστημάτων και των δεδομένων έχει γίνει ζωτικής σημασίας σε εταιρικό αλλά και προσωπικό επίπεδο.

ΤΟ ΘΕΜΑ

Για το λόγο αυτό, αφιερώνουμε το 2ο ένθετο του 15ου τεύχους του περιοδικού e-Άλληλον, του τριμηνιαίου διαδικτυακού περιοδικού του Παγκοσμίου Ελληνικού Δικτύου Αλληλεγγύης υπέρ των Νέων για Σπουδές, Επαγγελματική Ένταξη, Σταδιοδρομία, στο θέμα: «Κυβερνοασφάλεια: Προκλήσεις και Προοπτικές στην Ψηφιακή Εποχή» και καλωσορίζουμε σχετικά άρθρα.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΌΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η κυβερνοασφάλεια αναφέρεται στην προστασία των ψηφιακών συστημάτων, των δικτύων και των δεδομένων από ψηφιακές επιθέσεις. Αυτές οι επιθέσεις συχνά έχουν ως στόχο την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες εταιρικές ή και προσωπικές πληροφορίες, την αλλαγή ή την καταστροφή των ευαίσθητων αυτών πληροφοριών με σκοπό το κέρδος, αλλά και την εκμετάλλευση των συστημάτων των χρηστών για προσωπικό όφελος ή για να εκτελέσουν επιθέσεις σε τρίτους.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η κυβερνοασφάλεια αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, όπως η αύξηση των επιθέσεων, η έλλειψη εκπαιδευμένων επαγγελματιών και η συνεχής και ταχύτατη εξέλιξη των τεχνολογιών. Αυτές οι προκλήσεις απαιτούν συνεχή προσαρμογή και ενημέρωση των πρακτικών και των πολιτικών κυβερνοασφάλειας. Ωστόσο, υπάρχουν και πολλές προοπτικές. Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και μεθόδων προστασίας, καθώς και η αυξημένη ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των χρηστών για την κυβερνοασφάλεια και την λεγόμενη «ψηφιακή υγιεινή» , ανοίγουν νέους ορίζοντες.

ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Ο σκοπός αυτού του τεύχους είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την κυβερνοασφάλεια. Θέλουμε να παρουσιάσουμε τις προκλήσεις και τις προοπτικές, να διερευνήσουμε τις τεχνολογικές καινοτομίες και να προωθήσουμε τη συζήτηση για το πώς μπορούμε να κάνουμε τον ψηφιακό κόσμο μας πιο ασφαλή.
Αποτελεί προυπόθεση για την δημοσίευση άρθρων, να είναι ο αρθρογράφος γραμμένος στην ιστοσελίδα της ΑΛΛΗΛΟΝ σαν μέντορας ή απλό μέλος. Η εγγραφή δεν έχει κανένα κόστος, δεν δημιουργεί καμία άλλη υποχρέωση και αποτελεί μια ελάχιστη ένδειξη υποστήριξης των στόχων της ΑΛΛΗΛΟΝ. Αν ζητηθεί κάποια εξαίρεση, είναι δυνατόν να εγκριθεί ανά περίπτωση από την εκδοτική ομάδα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Είμαστε ανοιχτοί σε άρθρα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με την κυβερνοασφάλεια. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στις τεχνολογικές προκλήσεις, τις πολιτικές και τους κανονισμούς, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και προσωπικές εμπειρίες που μπορεί να υπάρχουν συνοδευόμενες πάντα από την χρήση μεθόδων Επιχειρησιακής Ασφάλειας (Operational Security) που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται διαβαθμισμένες πληροφορίες ή πληροφορίες που μπορεί να καταστήσουν ένα άτομο αναγνωρίσιμο (Personally Identifiable Information), αν δεν υπάρχουν ήδη δημοσιευμένες και ελεύθερα προσβάσιμες στο διαδίκτυο .

1. Τεχνολογικές Προκλήσεις: Πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν την κυβερνοασφάλεια; Ποιες είναι οι τελευταίες τάσεις και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε;
2. Πολιτικές και Κανονισμοί: Πώς οι πολιτικές και οι κανονισμοί επηρεάζουν την κυβερνοασφάλεια; Ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές και πώς μπορούν να εφαρμοστούν;
3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Πώς η εκπαίδευση και η κατάρτιση μπορούν να βελτιώσουν την κυβερνοασφάλεια; Ποια είναι τα σημαντικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη;
4. Προσωπικές Εμπειρίες: Πώς οι προσωπικές εμπειρίες μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα την κυβερνοασφάλεια; Ποιές είναι οι διδαχές που μπορούμε να αντλήσουμε;
5. Επιθέσεις Κυβερνοασφάλειας: Ποιες είναι οι διάφορες μορφές επιθέσεων κυβερνοασφάλειας και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν;
6. Εργαλεία και Τεχνικές Κυβερνοασφάλειας: Ποια είναι τα διάφορα εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την προστασία από τις επιθέσεις κυβερνοασφάλειας;
7. Κυβερνοασφάλεια και Νομοθεσία: Πώς η νομοθεσία επηρεάζει την κυβερνοασφάλεια και ποιες είναι οι νομικές πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη;
8. Κυβερνοασφάλεια στην Εκπαίδευση: Πώς μπορεί η κυβερνοασφάλεια να ενσωματωθεί στην εκπαίδευση και ποια είναι τα οφέλη από αυτό;
9. Κυβερνοασφάλεια και Επιχειρήσεις: Πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να προστατεύσουν τα ψηφιακά τους συστήματα και ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές;
10. Κυβερνοασφάλεια και Κοινωνία: Ποιες είναι οι επιπτώσεις της κυβερνοασφάλειας στην κοινωνία και πώς μπορούμε να ενημερώσουμε καλύτερα το κοινό;
11. Κυβερνοασφάλεια και Άμυνα: Πώς επηρεάζει η ανάπτυξη του τομέα της κυβερνοάμυνας τη στρατιωτική ασφάλεια σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο και την ανάπτυξη της στρατιωτικής/αμυντικής βιομηχανίας;

Φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε ένα μείγμα επαγγελματιών από διάφορους τομείς, καθώς και ακαδημαϊκών, ειδικών επιστημόνων, ερευνητών, νέων στοχαστών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών/-τριών. Η προσέγγιση σε κάθε θέμα αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του/της αρθρογράφου, ωστόσο αναμένουμε καλά τεκμηριωμένα επιχειρήματα, πρακτικά παραδείγματα και συγκριτικές αναλύσεις που συμβάλλουν στην διεξοδική προσέγγιση του θέματος. Αναμένουμε το κάθε άρθρο να δίδει ιδιαίτερη προσοχή σε διαστάσεις και πλευρές του θέματος του που αφορούν τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων μας και την καλύτερη προσαρμογή και προετοιμασία των μελών, συνεργατών και αναγνωστών μας στις προκλήσεις του μέλλοντος. Το τεύχος θα δημοσιευθεί τον Σεπτέμβριο του 2024.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ

  •  Παρακαλούμε υποβάλλετε το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση πριν τα τέλη Ιουνίου 2024 την φόρμα “Αίτηση έγκρισης Τίτλου και περίληψης άρθρου” που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας εδώ.
  • Αν υπάρχει οποιοδήποτε τεχνικό ή άλλο πρόβλημα στείλτε μας, ένα σύντομο email στο: periodiko@allilonnet.gr και στο elathousakis@gmail.com
  • Μπορείτε να μας στείλετε την προαναφερόμενη φόρμα και με μειλ ή απλά να επιβεβαιώσετε το ενδιαφέρον σας για την συγγραφή ενός άρθρου στο τεύχος αυτό του περιοδικού μας, μαζί με το θέμα σας και ένα σύντομο περίγραμμα 5-10 γραμμών της δομής του άρθρου σας.
  • Σε κάθε περίπτωση , τα υποβληθέντα κείμενα θα εξεταστούν και θα επιστραφούν στους / στις συγγραφείς με τυχόν προτάσεις για βελτίωση / προσαρμογή το αργότερο δύο εβδομάδες μετά την υποβολή τους.
  • Εάν επιλεγεί το άρθρο σας προς δημοσίευση, θα σας ζητηθεί να μας στείλετε το πλήρες ολοκληρωμένο άρθρο σας συμπληρώνοντας την σχετική «φόρμα υποβολής άρθρου». και σε κάθε περίπτωση το αργότερο στις 15/9/2024 για επικείμενη δημοσίευση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΩΝ

  • Μόνο άρθρα γραμμένα στην ελληνική ή την αγγλική ή την γαλλική γλώσσα θα εξεταστούν για δημοσίευση.
  • Το μέγεθος του άρθρου θα πρέπει να είναι μέχρι 1700 λέξεων (2-3 σελίδες Α4), εξαιρουμένων των υποσημειώσεων, και να περιλαμβάνει περιορισμένες βιβλιογραφικές αναφορές ή υποσημειώσεις.
  • Οι βιβλιογραφικές παραπομπές να είναι κατά προτίμηση μόνο στο τέλος του άρθρου κι όχι στο τέλος της κάθε σελίδας.
  • Το περιεχόμενο των άρθρων θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει αποτελέσει μέρος προηγούμενης δημοσίευσης.
  • Άρθρα που αναδημοσιεύονται αργότερα σε άλλο περιοδικό πρέπει να περιλαμβάνουν αναφορά στο e-Αλληλον.

Αναλυτικότερες οδηγίες παρέχονται στον Οδηγό Συγγραφής Άρθρων

Με τιμή,

Για την e-Άλληλον
Άγγελος Παγκράτης, Εκδότης
Αθουσάκης Ελευθέριος, Προσκεκλημένος εκδότης
Χρήστος Μπεζιρτζόγλου, Αρχισυντάκτης

————————————————————————————————————————————————-

Δείτε όλα τα τεύχη του περιοδικού e-Άλληλον εδώ

eAllilon Issue 1 cover