Η εκδήλωση “Global Young Shipping Forum: what now?” έλαβε χώρα την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020.

Η πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση σχετικά με τη ναυτιλία μεταξύ 14 εθελοντικών οργανισμών από 13 χώρες ήταν μια εθελοντική πρωτοβουλία του YES FORUM. Η ΑΛΛΗΛΟΝ ήταν χορηγός επικοινωνίας.

ΕΝ

“Global Young Shipping Forum: what now?” online conference took place on Friday 5th June 2020. A first-time online event on shipping among 14 volunteering organisations from 13 countries under the initiative of YES FORUM. ALLILON was a communication sponsor to the event.