Έπιπλα

  • 19 Δεκεμβρίου – Δήμος Αιγάλεω (Νομός Αττικής), 100 έπιπλα
  • 2 Νοεμβρίου – Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου (Νομός Αττικής), 96 έπιπλα
  • 3 Αυγούστου – Δήμος Χαλκιδέων – Ταύρου (Νομός Ευβοίας), 13 έπιπλα
  • 18 Απριλίου – Ελληνική Στρατιωτική Αντιπροσωπεία, ΝΑΤΟ (Βέλγιο), 11 έπιπλα
  • 19 Δεκεμβρίου – 1ο Γυμνάσιο Κορωπίου (Νομός Αττικής), 37 έπιπλα