Έπιπλα

 • ΗΗ μήνας – 1ο-2ο Δημοτικό Νάουσας (Νομός Ημαθίας), 7 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – 3ο Δημοτικό Νάουσας (Νομός Ημαθίας), 6 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – 4ο Δημοτικό Νάουσας (Νομός Ημαθίας), 4 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – 7ο Δημοτικό Νάουσας (Νομός Ημαθίας), 9 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – 9ο Δημοτικό Νάουσας (Νομός Ημαθίας), 16 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – 1ο Γυμνάσιο Νάουσας (Νομός Ημαθίας), 6 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – 2ο Γυμνάσιο Νάουσας (Νομός Ημαθίας), 7 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – 3ο Γυμνάσιο Νάουσας (Νομός Ημαθίας), 6 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – 1ο Λύκειο Νάουσας (Νομός Ημαθίας), 6 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – Νηπιαγωγείο Επισκοπής (Νομός Ημαθίας), 4 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – Νηπιαγωγείο Αρχαγγέλου (Νομός Ημαθίας), 4 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – Δημοτικό Σχολείο Μονοσπίτων-Χαρίεσσας (Νομός Ημαθίας), 9 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – Δημοτικό Σχολείο Μαρίνας (Νομός Ημαθίας), 6 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – Γυμνάσιο Ειρηνούπολης (Νομός Ημαθίας), 4 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – Γυμνάσιο Επισκοπής (Νομός Ημαθίας), 5 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – Γυμνάσιο Κοπανού (Νομός Ημαθίας), 6 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – Δημοτικό Σχολείο Αγγελοχωρίου (Νομός Ημαθίας), 7 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – Δημοτικό Σχολείο Ζερβοχωρίου (Νομός Ημαθίας), 4 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – Δημοτικό Σχολείο Ροδοχωρίου (Νομός Ημαθίας), 3 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – ΚΔΑΠ, Νάουσα (Νομός Ημαθίας), 1 έπιπλο
 • ΗΗ μήνας – ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Νάουσα (Νομός Ημαθίας), 1 έπιπλο
 • ΗΗ μήνας – Δημοτικό Ωδείο Νάουσας (Νομός Ημαθίας), 10 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας (Νομός Ημαθίας), 10 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – ΥΦΑΔΙ, Νάουσα (Νομός Ημαθίας), 4 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/ Κτήριο INTRACOM (Νομός Πάτρας), 36 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – 15ο Νηπιαγωγείο Πατρών (Νομός Πάτρας), 14 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – 61ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (Νομός Πάτρας), 24 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – 45ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (Νομός Πάτρας), 25 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – Δημοτικό Σχολείο Καμινίων Αχαΐας (Νομός Πάτρας), 6 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών (Νομός Πάτρας), 17 έπιπλα
 • ΗΗ μήνας – Δημοτικό Σχολείο Καμινίων Αχαΐας (Νομός Πάτρας), 6 έπιπλα