Γενικά

Η ΑΛΛΗΛΟΝnet είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία («ΑΜΚΕ» στη συνέχεια χάριν συντομίας) η οποία δημιούργησε και διαχειρίζεται ένα δίκτυο Ελλήνων και φίλων της Ελλάδας παγκόσμιας εμβέλειας («δίκτυο της ΑΛΛΗΛΟΝ» ή μόνο «δίκτυο» στη συνέχεια χάριν συντομίας), με έδρα την Αθήνα από την ίδρυσή της το 2012 και από τέλος 2021 με μεταφορά της έδρας στην Κέρκυρα.

Αναφορές όπως “ΑΛΛΗΛΟΝnet”, “ΑΛΛΗΛΟΝ”, “εμείς”, “μας” αναφέρονται στην ΑΜΚΕ και στο δίκτυο της ΑΛΛΗΛΟΝ ανάλογα με την περίπτωση.

Αναφορές σε “Μέντορες”, “Τοπικούς Συντονιστές”, “Μέλη” απευθύνονται στις διάφορες κατηγορίες μελών του δικτύου της ΑΛΛΗΛΟΝ. Τα μέλη της ΑΜΚΕ ορίζονται από το καταστατικό της.

Η εκπροσώπηση της ΑΛΛΗΛΟΝ γίνεται όπως ορίζει το καταστατικό της από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΜΚΕ.

Μέλη της ΑΜΚΕ ή του δικτύου λειτουργούν ως συντονιστές και συνεργάτες των διαφόρων δράσεων μας (περιοδικό, εκδηλώσεις, συντονισμός τοπικών ομάδων, κλπ.) όπως το έχει ορίσει γραπτά ο πρόεδρος και το ΔΣ σύμφωνα με το καταστατικό της ΑΜΚΕ.

Υπηρεσίες

Ως διεθνούς εμβέλειας δίκτυο, η ΑΛΛΗΛΟΝnet δραστηριοποιείται κυρίως, μέσω των Μεντόρων και Τοπικών Συντονιστών της:

 • στην αλληλεγγύη και αλληλοϋποστήριξη στον επαγγελματικό τομέα, κυρίως υπέρ των νέων,
 • στην συμβουλευτική μέσω, κυρίως, ανταλλαγής εμπειριών για σπουδές, επαγγελματική ένταξη, σταδιοδρομία, επιχειρηματικότητα και καινοτομία,
 • στις συνεργασίες με φορείς της Ελλάδας και του παγκόσμιου ελληνισμού για την προώθηση των σκοπών της,
 • στην προετοιμασία και προσαρμογή κυρίως των νέων, της ελληνικής οικονομίας και του παγκόσμιου ελληνισμού για την μετά-Covid πράσινη οικονομία όπου η Ελλάδα οφείλει να πετύχει υψηλούς ρυθμούς πραγματικής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Χρήση υπηρεσιών

Για την πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της ΑΛΛΗΛΟΝnet (εγγραφή ως μέλος του δικτύου), πρέπει να είναι κάποιος 18 ετών και άνω, με πλήρη κατανόηση των Όρων Λειτουργίας. Εγγραφές κάτω των 18 δεν γίνονται δεκτές στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που παρέχονται και οι περιγραφές των στόχων, δράσεων κλπ. στην ιστοσελίδα μας εξελίσσονται και αλλάζουν.

Παρουσία online

Η παρουσία μας στον ιστοχώρο γίνεται κυρίως μέσω της ιστοσελίδας μας https://allilonnet.com – επίσης γίνεται χρήση των εξής domains: https://allilonnet.gr, https://allilonnet.org, https://allilon.net, καθώς και μέσω των παρακάτω Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης:

Οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή μέσο κοινωνικής δικτύωσης ουδεμία σχέση έχει με την ΑΛΛΗΛΟΝ.

Προσωπικά δεδομένα

Εγγραφή μελών στο δίκτυό μας

Τα μέλη μας εγγράφονται στο δίκτυο της ΑΛΛΗΛΟΝ μέσω της ιστοσελίδας μας, και της σελίδας μας μελών στο LinkedIn.

Για την εγγραφή στην ιστοσελίδα, κάθε μέλος οφείλει ή καλείται να συμπληρώσει στοιχεία (ονοματεπώνυμο, e¨-mail, τίτλο, τομέα εργασίας, χώρα και άλλα στοιχεία του CV του). Τα στοιχεία αυτά δεν είναι διαθέσιμα παρά μόνο μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών του δικτύου *.

* Εξαιρούνται οι Μέντορες, Τοπικοί Συντονιστές, για τη σωστή λειτουργία και το κύρος του δικτύου μας, καθώς κι όσα μέλη απαρτίζουν:
 • το Διοικητικό Συμβούλιο,
 • την Συμβουλευτική Ομάδα,
 • την Ομάδα Επικοινωνίας,
 • την Εκδοτική Ομάδα και τους αρθρογράφους του περιοδικού μας, και
 • τις Ομάδες Εθελοντών, Επίτιμων μελών κι Ασκούμενων

στα οποία γίνεται αναφορά των ιδιοτήτων τους επαγγελματικά και στην ΑΛΛΗΛΟΝ για λόγους διαφάνειας και ως ευχαριστήριο για τη στήριξή τους.

Όλα τα μέλη λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό και newsletters μέσω e-mail, από τα οποία μπορούν να διαγραφούν κατ’ επιλογήν τους.

Εγγραφή εταιριών, οργανισμών και ελεύθερων επαγγελματιών

Κάθε μέλος, με την σωστή εξουσιοδότηση, μπορεί να εγγράψει μια εταιρία σαν «εταιρία-μέλος» του δικτύου της ΑΛΛΗΛΟΝ. Το ίδιο ισχύει και για άλλους οργανισμούς ή φορείς καθώς και για ελεύθερους επαγγελματίες, αντίστοιχα.

Τα στοιχεία που οφείλει να συμπληρώσει το μέλος είναι η επωνυμία της εταιρίας, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email) καθώς και τον τύπο, κλάδο, τομέα δραστηριότητας, αριθμό προσωπικού και άλλα στοιχεία κατ’ επιλογή του.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση των μελών της ΑΛΛΗΛΟΝ και την προώθηση της κάθε εταιρίας ή οργανισμού στα Κοινωνικά Δίκτυα της ΑΛΛΗΛΟΝ με την σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου.

Εγγραφή χρηστών για mail updates

Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό της ΑΛΛΗΛΟΝ μέσω email, συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και email του.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από την ΑΛΛΗΛΟΝ μόνο για την ενημέρωση του χρήστη και σε καμιά περίπτωση δεν μοιράζονται με τρίτους.

Media (φωτογραφίες κι οπτικοακουστικό υλικό)

Οι φωτογραφίες στην ιστοσελίδα μας απαρτίζονται από:

 • φωτογραφίες προφίλ που έχουν “ανεβάσει” ή μας έχουν δώσει για τον σκοπό αυτό τα μέλη του δικτύου μας
 • φωτογραφίες προφίλ των μελών μας μέσω των λογαριασμών τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • οπτικοακουστικό υλικό από εκδηλώσεις της ΑΛΛΗΛΟΝ ή/και από το ηλεκτρονικό μας περιοδικό.

Οι φωτογραφίες ορισμένων μελών (Μεντόρων, Τοπικών Συντονιστών, Διοικητικού Συμβουλίου, Συμβουλευτικής Ομάδας, Ομάδας Επικοινωνίας, Εκδοτικής ομάδας κι αρθρογράφων, εθελοντών κι ασκούμενων) είναι προσβάσιμες από κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας μας.

Το οπτικοακουστικό υλικό εκδηλώσεων και περιοδικού είναι επίσης προσβάσιμο από αναγνώστες του ηλεκτρονικού μας περιοδικού.

Δεδομένου αυτού, συνιστάται η αποφυγή χρήσης φωτογραφιών που εμπεριέχουν location data (EXIF GPS). Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας μπορούν να “κατεβάσουν” τις φωτογραφίες και να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα μέσω των φωτογραφιών.

Φόρμες επικοινωνίας

(εγγραφής σε εκδηλώσεις, αίτησης δωρεών, αίτησης επικοινωνίας με μέντορα, κλπ.)

Συμπληρώνοντας μια φόρμα επικοινωνίας (γενική ή αίτησης επικοινωνίας με μέντορα) στην ιστοσελίδα της ΑΛΛΗΛΟΝ, ο επισκέπτης/χρήστης μοιράζεται το ονοματεπώνυμο και e-mail του και ίσως άλλες πληροφορίες.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται καθαρά για την διαχείριση του ερωτήματός του και μόνο.

Σχετικά με την επικοινωνία με Μέντορα, τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται στον μέντορα επιλογής του μέλους και μόνο.

Αναφορικά με την εγγραφή σε εκδηλώσεις, τα επιπλέον στοιχεία χρησιμοποιούνται για την εκάστοτε εκδήλωση για τον καλύτερο συντονισμό της.

Σχετικά με την αίτηση δωρεών, ορισμένα από τα στοιχεία του αιτούντος δωρεά μπορεί να κοινοποιηθούν σε συνεργάτες μας για λόγους διαφάνειας καθώς και διαχείρισης του αιτήματος (μεταφορά, κλπ.), καθώς και να δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα, εφόσον γίνει δεκτό το αίτημα.

Περιεχόμενο από άλλες ιστοσελίδες

Ορισμένα άρθρα στην ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχουν υλικό (κείμενα, εικόνες, βίντεο, κλπ.) από άλλες ιστοσελίδες. Το υλικό αυτό θα έχει την ίδια συμπεριφορά σαν να έχει επισκεφθεί ο χρήστης την άλλη ιστοσελίδα.

Αυτές οι ιστοσελίδες μπορεί να συλλέγουν δεδομένα ως προς τον χρήστη, να κάνουν χρήση cookies, να περιέχουν tracking από τρίτους, και να ελέγχουν την διάδραση του χρήστη με το περιεχόμενο.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Τα στοιχεία των μελών χρησιμοποιούνται κατά βάση από την Ομάδα Επικοινωνίας της ΑΛΛΗΛΟΝ και τους διαχειριστές της ιστοσελίδας, για την διαχείριση του λογαριασμού του κάθε μέλους στην ιστοσελίδα ή των διαφόρων υπηρεσιών μας (εκδηλώσεις, συμβουλές προς μέλη, δωρεές, κλπ.) και την βελτίωση λειτουργιών της ιστοσελίδας.

Σε κάποιες περιπτώσεις, για λόγους διαφάνειας και σωστής λειτουργίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα στοιχεία Μεντόρων / Τοπικών Συντονιστών, φορέων για τους οποίους έχει εγκριθεί αίτηση για δωρεά κ.α.

Χρονικό διάστημα διαχείρισης δεδομένων

Τα στοιχεία των μελών (Μεντόρων, Τοπικών Συντονιστών, Μελών) είναι διαθέσιμα στη βάση δεδομένων όσο είναι μέλη της ΑΛΛΗΛΟΝ.

Τα μέλη που εγγράφονται στην ιστοσελίδα μας διαχειρίζονται τα στοιχεία τους μέσω του προφίλ τους (επεξεργασία), και μπορούν ανά πάσα στιγμή να τα προσαρμόζουν ή να ζητήσουν τη διαγραφή τους (και κατ’ επέκταση και των δεδομένων τους).

Εξαιρούνται ιστορικές αναφορές (π.χ. από εκδηλώσεις στις οποίες ήταν παρόντες) οι οποίες για λόγους διαφάνειας παραμένουν δημόσιες.

Προστασία δεδομένων

Η ΑΛΛΗΛΟΝ βασίζει το κύρος της ως δίκτυο στην προστασία των μελών της και των δεδομένων τους, καθώς και στη διαφάνεια των δράσεων της ως προς αυτά, όπως ορίζονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΆΛΛΗΛΟΝ.

Δεδομένου αυτού, προσέχουμε τα δεδομένα που μοιράζονται με τρίτους, τα οποία είναι τα λιγότερα δυνατά, κι αυτά σε εξαίρετες περιπτώσεις και πάντα με διαφάνεια.

Analytics

Συλλέγουμε πληροφορίες για να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στους χρήστες μας, όπως τον browser ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, ή τη χώρα σύνδεσης. Οι πληροφορίες αυτές, καθώς και η διαχείρισή τους, εξαρτώνται από τις προσωπικές ρυθμίσεις ως προς διάφορες υπηρεσίες, όπως την Google.

Αλλαγές Όρων Λειτουργίας

Οι Όροι Λειτουργίας μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Τέτοιες τροποποιήσεις θα ισχύουν άμεσα και η ενημέρωση θα γίνεται μέσω της ανάρτησής τους σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της, μετά την ενημέρωση για τους νέους όρους θα σημαίνει αποδοχή των Όρων Λειτουργίας.

Επιφυλασσόμαστε του νόμιμου δικαιώματός μας να τροποποιήσουμε οποιαδήποτε ενότητα της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας.

Θα αναρτήσουμε τις πιο πρόσφατες εκδοχές των Όρων Λειτουργίας στην ιστοσελίδα μαζί με τις ημερομηνίες των αλλαγών.