Από όπου ξεκινούν όλα

Η ΑΛΛΗΛΟΝnet είναι μια πρωτοβουλία Ελλήνων και φίλων της Ελλάδας οι οποίοι:

1. Πιστεύουν στις δυνατότητες της Ελλάδας να εκμεταλλευτεί τις μεγάλες ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσα από την γρήγορα μεταλασσόμενη παγκόσμια οικονομία, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων, το πελώριο στην Ελλάδα αλλά και ανά τον κόσμο επιστημονικό, επιχειρηματικό και πολιτιστικό δυναμικό της και βελτιώνοντας τις επαγγελματικές προοπτικές και την επαγγελματική ανέλιξη κυρίως των νέων σε όλους του τομείς.

2. Μοιράζονται το όραμα της Ελλάδας που μπορεί να αναδυθεί από την κρίση, κάνοντας συγχρόνως μεγάλα και ποιοτικά άλματα, αναβάθμισης της οικονομίας, αλλά και της κοινωνικής συνοχής, καθώς και των δημοκρατικών θεσμών, αρχών, αξιών και ελευθεριών..

3. Θεωρούν ότι η πατρίδα μας βρίσκεται σε μια από αυτές τις εξαιρετικές καμπές της ιστορίας που απαιτούν από την κάθε Ελληνίδα, τον κάθε Έλληνα και τον κάθε φίλο της Ελλάδος να συμμετάσχει ενεργά και αποφασιστικά στην ευρύτερη κοινή προσπάθεια με πνεύμα αλληλεγγύης, διάθεση προσφοράς και εθελοντισμού, όπου ενδείκνυται, και με ιδιαίτερη προσοχή στην νέα γενιά, η οποία δοκιμάζεται υπέρμετρα από την τωρινή κρίση.

Πυλώνες του οράματος

Η Ελληνική κοινωνία

Aξιοκρατική, δίκαιη και συνεκτική γύρω από τις βασικές της αξίες και γύρω από ένα ευρέως αποδεκτό όραμα για το μέλλον, με μείωση των ανισοτήτων και με εμβάθυνση των δημοκρατικών αξιών, θεσμών και ελευθεριών, με εμπιστοσύνη στην ικανότητά της να ευημερεί και να δημιουργεί, ικανή να κτίζει επί του αστέρευτου πλούτου της κληρονομιάς της και ικανή να προσφέρει το σωστό πλαίσιο στους νέους της να συνεισφέρουν από την θέση που τους αξίζει στην δημιουργικότητα και καινοτομία που θα ορίσουν το Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο γίγνεσθαι του ΧΧΙ αιώνα.

Η Ελληνική οικονομία στην μετά-Covid εποχή

Με εθνική προτεραιότητα την ανάγκη διεύρυνσης της παραγωγικής της βάσης και επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, διεθνώς ανταγωνιστική, αποφασιστικά στραμμένης στην βασισμένη στην καινοτομία επιχειρηματικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή τεχνολογία και στην κοινωνία της γνώσης σε όλα τα επίπεδα, ικανή να προσφέρει πραγματικές, γρήγορα αυξανόμενες και ίσες ευκαιρίες στους νέους της, κάνοντας την Ελλάδα διεθνή κόμβο γνώσης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με τρόπο που θα δημιουργεί τις σωστές συνθήκες για ρεύμα επιστροφής Ελλήνων στην Ελλάδα.

Οι φρενήρεις και επιταχυνόμενοι ρυθμοί εξέλιξης της τεχνολογίας των τελευταίων ετών μεταλλάσσουν σε βάθος την παγκόσμια οικονομία και τις ισορροπίες ισχύος, άρα και τον ανταγωνισμό, μεταξύ κρατών. Η πανδημία πρόσθεσε ήδη μια πελώρια διάσταση με βαθιές ανατροπές και στρεβλώσεις στις παραγωγικές δομές και διαδικασίες και στις εφοδιαστικές αλυσίδες διεθνώς. Η μετά COVID διεθνής σκηνή θα χαρακτηρίζεται από ένα βαθύτερο, εντονότερο και σκληρότερο διεθνή ανταγωνισμό όπου η κρατική παρέμβαση στις αγορές, άρα και οι στρεβλώσεις, θα αυξηθούν έντονα και όπου ο ανταγωνισμός, εμπορικός και οικονομικός, θα γίνει πολύ περισσότερο γεωοικονομικός και γεωπολιτικός. Είναι βέβαιο ότι δημιουργούνται αναπόφευκτα πελώριες ανάγκες προετοιμασίας, προσαρμογής και βελτίωσης της ανθεκτικότητας της οικονομίας και της κοινωνίας. Στον πιο δύσκολο κόσμο που έρχεται, η Ελλάδα οφείλει να επιδιώξει να πραγματοποιήσει βαθιές αλλαγές και ένα μεγάλο άλμα προόδου. Δεν είναι απλό. Η Ελλάδα μπορεί, με στρατηγική προσέγγιση, εσωτερική συνοχή και σύνεση πολιτικής σε όλους τους τομείς.

Στόχοι της ΑΛΛΗΛΟΝ

1ος στόχος: να υποστηρίζει ατομικά τις προσπάθειες των μελών μας και ιδίως των νέων μας που αγωνίζονται για ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον.

Η ΑΛΛΗΛΟΝ έχει δημιουργήσει ένα εύχρηστο και αποτελεσματικό πλαίσιο υποστήριξης των προσπαθειών των μελών της, κυρίως των νέων, σε όποια φάση κι αν βρίσκονται, δηλαδή σπουδών, επαγγελματικής ένταξης καριέρας ή επιχειρηματικότητας. Το πλαίσιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αναπτυχθεί παντού, όπου υπάρχουν Έλληνες και φίλοι της Ελλάδας. Προσφέρει, με διαφάνεια και σεβασμό στην αξιοκρατία, διευκόλυνση επικοινωνίας και δικτύωσης, ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών και ιδεών, ανάπτυξη συνεργασιών, συμβουλευτικής (mentoring) και καθοδήγησης, και γενικά αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης.

2ος στόχος: να κτίζει συνοχή και πνεύμα αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης στις ελληνικές κοινότητες και άλλους ελληνικούς φορείς του εξωτερικού και της Ελλάδας.

Η εξάπλωση των δικτύων μας μελών και μεντόρων, δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι έχουν αποδεχθεί και διέπονται από τις αρχές και αξίες της ΑΛΛΗΛΟΝ, προάγουν πνεύμα αλληλεγγύης, αλληλοϋποστήριξης, συνοχής και κινητοποίησης για το κοινό καλό. Έτσι η ΑΛΛΗΛΟΝ συμβάλει ώστε οι Ελληνικές κοινότητες και οι οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να γίνονται πιο συνεκτικοί και πιο ικανοί να επωφεληθούν από ευκαιρίες καθώς και να αντιμετωπίσουν προκλήσεις και δυσκολίες.

3ος στόχος: Να συμβάλλει στην προετοιμασία και προσαρμογή στην νέα μετά-COVID οικονομία.

Οι ανάγκες προσαρμογής είναι πελώριες και αφορούν όλους, από τον απλό πολίτη, κυρίως τον νέο, μέχρι το σύνολο της χώρας και του παγκόσμιου ελληνισμού. Η ΑΛΛΗΛΟΝ προωθεί, με προσεκτικά επιλεγμένες συνεργασίες και εκδηλώσεις, επίσης και με το νέο μας ηλεκτρονικό περιοδικό, έναν ευρύτερο προβληματισμό. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα που αφορούν στην στρατηγική εξόδου της χώρας από την κρίση, στις πολιτικές για ιδιαίτερα σημαντικά θέματα και οικονομικούς τομείς καθώς και στις απαραίτητες αρχές και αξίες που προωθούν και διευκολύνουν την πρόοδο στα θέματα αυτά, όπως ίσες ευκαιρίες, αξιοκρατία, διαφάνεια, δημοκρατικές ελευθερίες κ.α. Ο απόδημος ελληνισμός μπορεί να έχει πελώριο ρόλο στην προσπάθεια της χώρας. Η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας πρέπει να υποστηρίζει την δημιουργία ενός αυξανόμενου ρεύματος επιστροφής Ελλήνων στην Ελλάδα.

Οι άνθρωποι της ΆΛΛΗΛΟΝ

Σε όλους τους μεγάλους οργανισμούς υπάρχουν αφανείς ήρωες, οι οποίοι στηρίζουν σε καθημερινή βάση με τις δράσεις τους κι αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της ΑΛΛΗΛΟΝ.

Οργανόγραμμα