Η ΑΛΛΗΛΟΝnet είναι μια πρωτοβουλία Ελλήνων και φίλων της Ελλάδας οι οποίοι:

1. Πιστεύουν στις δυνατότητες της Ελλάδας να εκμεταλλευτεί τις μεγάλες ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσα από την γρήγορα μεταλασσόμενη παγκόσμια οικονομία, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων, το πελώριο στην Ελλάδα αλλά και ανά τον κόσμο επιστημονικό, επιχειρηματικό και πολιτιστικό δυναμικό της

2. Καταλαβαίνουν ότι το πιο σίγουρο μέσον για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο της Ελλάδος και του Παγκόσμιου ελληνισμού είναι να βελτιώνονται οι επαγγελματικές προοπτικές και να επιτυγχάνεται επαγγελματική ανέλιξη των νέων μας σε όλους του τομείς σπουδών, καρίερας και επιχειρηματικότητας.

3. Μοιράζονται το όραμα της Ελλάδας που μπορεί, και να αναδυθεί από την υπάρχουσα κρίση, και να αντιμετωπίσει τις νέες κρίσεις που ακόμη εξελίσσονται λόγω της ρευστότητας του διεθνούς περιβάλλοντος, και να κάνει συγχρόνως μεγάλα και ποιοτικά άλματα, αναβάθμισης της οικονομίας, αλλά και της κοινωνικής συνοχής, καθώς και των δημοκρατικών θεσμών, αρχών, αξιών και ελευθεριών.

4. Θεωρούν ότι η πατρίδα μας βρίσκεται σε μια από αυτές τις εξαιρετικές καμπές της ιστορίας που απαιτούν από την κάθε Ελληνίδα, τον κάθε Έλληνα και τον κάθε φίλο της Ελλάδος να συμμετάσχει ενεργά και αποφασιστικά στην ευρύτερη κοινή προσπάθεια με πνεύμα αλληλεγγύης, διάθεση προσφοράς και εθελοντισμού, όπου ενδείκνυται, και με ιδιαίτερη προσοχή στην νέα γενιά, η οποία δοκιμάζεται υπέρμετρα από την τωρινή κρίση.

Πυλώνες του οράματος

Η Ελληνική κοινωνία

Aξιοκρατική, δίκαιη και συνεκτική γύρω από τις βασικές της αξίες και γύρω από ένα ευρέως αποδεκτό όραμα για το μέλλον, με μείωση των ανισοτήτων και με εμβάθυνση των δημοκρατικών αξιών, θεσμών και ελευθεριών, με εμπιστοσύνη στην ικανότητά της να ευημερεί και να δημιουργεί, ικανή να κτίζει επί του αστέρευτου πλούτου της κληρονομιάς της και ικανή να προσφέρει το σωστό πλαίσιο στους νέους της να συνεισφέρουν από την θέση που τους αξίζει στην δημιουργικότητα και καινοτομία που θα ορίσουν το Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο γίγνεσθαι του ΧΧΙ αιώνα.

Η Ελληνική οικονομία και οι επερχόμενες πολλαπλές διεθνείς κρίσεις

Με εθνική προτεραιότητα την ανάγκη διεύρυνσης της παραγωγικής της βάσης και επίτευξης υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, παρά τις δυσκολίες, διεθνώς ανταγωνιστική, αποφασιστικά στραμμένης στην βασισμένη στην καινοτομία επιχειρηματικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή τεχνολογία και στην κοινωνία της γνώσης σε όλα τα επίπεδα, ικανή να προσφέρει πραγματικές, γρήγορα αυξανόμενες και ίσες ευκαιρίες στους νέους της, κάνοντας την Ελλάδα διεθνή κόμβο γνώσης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με τρόπο που θα δημιουργεί τις σωστές συνθήκες για ρεύμα επιστροφής Ελλήνων στην Ελλάδα.

Οι φρενήρεις και επιταχυνόμενοι ρυθμοί εξέλιξης της τεχνολογίας των τελευταίων ετών μεταλλάσσουν σε βάθος την παγκόσμια οικονομία και τις ισορροπίες ισχύος, άρα και τον ανταγωνισμό, μεταξύ κρατών. Η πανδημία, οι συγκρούσεις και οι κυρώσεις προσέθεσαν ήδη πελώριες νέες διαστάσεις με βαθιές ανατροπές και στρεβλώσεις στις παραγωγικές δομές και διαδικασίες και στις εφοδιαστικές αλυσίδες διεθνώς. Η διεθνής σκηνή χαρακτηρίζεται ήδη από ένα βαθύτερο, εντονότερο σκληρότερο και επιταχυνόμενο διεθνή ανταγωνισμό όπου η κρατική παρέμβαση στις αγορές, άρα και οι στρεβλώσεις, αυξάνονται συνεχώς και όπου ο ανταγωνισμός, εμπορικός και οικονομικός, θα γίνει πολύ περισσότερο γεωοικονομικός και γεωπολιτικός. Είναι βέβαιο ότι δημιουργούνται αναπόφευκτα πελώριες ανάγκες προετοιμασίας, προσαρμογής και βελτίωσης της ανθεκτικότητας της οικονομίας και της κοινωνίας. Στον πιο δύσκολο κόσμο που έρχεται, η Ελλάδα οφείλει να επιδιώξει να πραγματοποιήσει βαθιές αλλαγές και ένα μεγάλο άλμα προόδου. Δεν είναι απλό. Η Ελλάδα όμως ξεκάθαρα μπορεί! Χρειάζεται, στρατηγική προσέγγιση, εσωτερική συνοχή, και συγχρόνως σύνεση και τόλμη πολιτικής σε όλους τους τομείς.

Στόχοι της ΆΛΛΗΛΟΝ

1ος στόχος: να υποστηρίζει ατομικά τις προσπάθειες των μελών μας και ιδίως των νέων μας που αγωνίζονται για ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον.

Η ΑΛΛΗΛΟΝ έχει δημιουργήσει ένα εύχρηστο και αποτελεσματικό πλαίσιο υποστήριξης των προσπαθειών των μελών της, κυρίως των νέων, σε όποια φάση κι αν βρίσκονται, δηλαδή σπουδών, επαγγελματικής ένταξης καριέρας ή επιχειρηματικότητας. Το πλαίσιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αναπτυχθεί παντού, όπου υπάρχουν Έλληνες και φίλοι της Ελλάδας. Προσφέρει, με διαφάνεια και σεβασμό στην αξιοκρατία, διευκόλυνση επικοινωνίας και δικτύωσης, ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών και ιδεών, ανάπτυξη συνεργασιών, συμβουλευτικής (mentoring) και καθοδήγησης, και γενικά αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης.

2ος στόχος: να κτίζει συνοχή και πνεύμα εθελοντισμού, αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης στις ελληνικές κοινότητες και άλλους ελληνικούς φορείς με τους οποίους συνεργάζεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η εξάπλωση των δικτύων μας μελών και μεντόρων, δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι έχουν αποδεχθεί και διέπονται από τις αρχές και αξίες της ΑΛΛΗΛΟΝ, προάγουν πνεύμα εθελοντικής προσφοράς, αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης, αξιοκρατίας και διαφάνειας, συνοχής και κινητοποίησης για το κοινό καλό. Έτσι η ΆΛΛΗΛΟΝ συμβάλει ώστε οι Ελληνικές κοινότητες και οι οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να γίνονται πιο συνεκτικοί και πιο ικανοί να επωφεληθούν από ευκαιρίες καθώς και να αντιμετωπίσουν προκλήσεις και δυσκολίες.

3ος στόχος: Να συμβάλλει στην απαραίτητη προετοιμασία και προσαρμογή, μελών και συνεργατών, στoν ταχύτατα αναδυόμενο νέο κόσμο και ευρύτερα στην ανθεκτικότητα και πρόοδο της Ελλάδας και του Ελληνισμού.

Η επιταχυνόμενη τεχνολογική πρόοδος, ο αυξανόμενος γεωπολιτικός ανταγωνισμός κυρίως των μεγάλων δυνάμεων, και τα σοκ της πανδημίας, των πολέμων ακόμη και στην Ευρώπη, των κυρώσεων και των άλλων τριβών και συγκρούσεων που ωθούν τον πλανήτη προς πρωτόγνωρες κρίσεις και νέο ψυχρό πόλεμο, δημιουργούν πελώριες ανάγκες άμεσης αλλά και μακροχρόνιας προσαρμογής που αφορούν όλους, από τον απλό πολίτη, κυρίως τον νέο, μέχρι το σύνολο της χώρας και του παγκόσμιου ελληνισμού. Η ΑΛΛΗΛΟΝ δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα που αφορούν στην στρατηγική εξόδου της χώρας από την κρίση, κυρίως σε σημαντικούς οικονομικούς τομείς και με έμφαση και στις απαραίτητες αρχές και αξίες, όπως ίσες ευκαιρίες, αξιοκρατία, διαφάνεια, δημοκρατικές ελευθερίες κ.α. Ο απόδημος ελληνισμός μπορεί να έχει πελώριο ρόλο στην προσπάθεια της χώρας. Η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας πρέπει να υποστηρίζει την δημιουργία ενός αυξανόμενου ρεύματος επιστροφής Ελλήνων στην Ελλάδα.

Οι άνθρωποι της ΆΛΛΗΛΟΝ

Σε όλους τους μεγάλους οργανισμούς υπάρχουν αφανείς ήρωες, οι οποίοι στηρίζουν σε καθημερινή βάση με τις δράσεις τους κι αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της ΑΛΛΗΛΟΝ.

Οργανόγραμμα