Η πρακτική λειτουργία του δικτύου μεντόρων

Η Συμβουλευτική της ΑΛΛΗΛΟΝ αποτελεί ένα θεμέλιο λίθο του δικτύου μας και βασίζεται στην αρχή της μετάδοσης εμπειρίας σε νεότερους.

Οι Μέντορες της ΑΛΛΗΛΟΝ είναι εθελοντές, πρόθυμοι να μοιραστούν την εμπειρία τους όταν αυτό τους ζητηθεί από συνήθως νεότερα μέλη. Είναι συχνά μέντορες για συγκεκριμένα θέματα, ή διπλώματα, ή πανεπιστήμια, ή οικονομικούς, ή επιχειρηματικούς τομείς κλπ.

Ο ενδιαφερόμενος (mentee) οφείλει να διαβάζει προσεκτικά το προφίλ του μέντορα.

Η επικοινωνία μεταξύ μέντορα και ενδιαφερόμενου (mentee) είναι εμπιστευτική και γίνεται με σχετικά σύντομες, συχνά διαδικτυακές, συναντήσεις “ένας προς έναν”. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει μια απλή φόρμα αίτησης. Μπορει να έχει συναντήσεις “ένας προς έναν” με μέχρι 3 μέντορες για κάθε αίτηση. Η επικοινωνία με τους μέντορες είναι εμπιστευτική με την ομάδα επικοινωνίας να λειτουργεί ως διοικητικός δίαυλος μεταξύ μελών και μεντόρων.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να γραφτεί τουλάχιστον σαν μέλος στην ιστοσελίδα για να έχει πρόσβαση στα προφίλ των μεντόρων. Η Συμβουλευτική της ΑΛΛΗΛΟΝ στοχεύει κυρίως στην υποστήριξη των νεότερων μελών στις σοβαρές τους αποφάσεις για τα επόμενα σημαντικά επαγγελματικά τους βήματα.

Πρόσβαση στους μέντορες της ΑΛΛΗΛΟΝ κι αξιολόγηση

με 4 βήματα

Οι Μέντορες μας

Αν έχεις συνδεθεί στην ιστοσελίδα, μπορείς παρακάτω να κάνεις κλικ στα εικονίδια και να δεις τα αναλυτικά προφίλ των μεντόρων μας!

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις

Οι Μέντορες είναι μέλη της ΑΛΛΗΛΟΝ, οι οποίοι μοιράζονται δίχως καμία αμοιβή. την επαγγελματική τους εμπειρία συνήθως με νεότερα μέλη που έχουν ενδιαφέρον να ακολουθήσουν την ίδια, ή κάποια συναφή, επαγγελματική πορεία. Συγκεντρώνουν την προσοχή τους σε σημαντικές αποφάσεις των νέων για μεταπτυχιακές σπουδές, για επαγγελματικό προσανατολισμό και ένταξη, για καρριέρα και για επιχειρηματικότητα.

Οι Νέοι Μέντορες (Young Mentors) είναι συνήθως πρόσφατοι απόφοιτοι μεταπτυχιακών σπουδών, ή νέοι επαγγελματίες με πρόσφατη επαγγελματική ένταξη. Με την εμπειρία τους αυτή μπορούν να αποτελέσουν ένα δυναμικό πρότυπο σπουδών ή επαγγελματικής ένταξης για τους νεότερους που θέλουν να ακολουθήσουν τα ίδια ή παρόμοια βήματα.

Η προσέγγιση της συμβουλευτικής της ΑΛΛΗΛΟΝ έχει οικοδομηθεί πάνω σε τρεις βασικές αρχές: 1ον) πλήρης διαφάνεια, 2ο) ίση μεταχείριση όλων των ενδιαφερόμενων νέων στους οποίους προσφέρεται ίση πρόσβαση και πληροφόρηση, και 3ο) σεβασμός και συνεχής αναζήτηση και ενθαρρύνση της αξιοκρατίας. Ο Μέντορας βοηθά τον ενδιαφερόμενο (mentee) να γίνει καλύτερος (δηλαδή να προετοιμάσει τα τεστ και διαγωνισμούς, να κατανοήσει τους μηχανισμούς και διαδικασίες, να συνδεθεί και δικτυωθεί κατάλληλα κλπ.) Σκοπός είναι στο τέλος ο καλύτερος και καλύτερα προετοιμασμένος υποψήφιος να πετύχει.

Ο ενδιαφερόμενος νέος (mentee) μπορεί να συμβουλευτεί μέντορές μας έστω κι αν βρίσκεται σε πολύ αρχικά στάδια αναζήτησης π.χ. πρωτοετείς φοιτητές που αναζητούν να ορίσουν πλάνο σπουδών ή απλά να αποφασίσουν τι καριέρα θα ήθελαν οι ίδιοι να ακολουθήσουν.

Οι μέντορες της ΑΛΛΗΛΟΝ συχνά είναι μέντορες για κάποιο (πολύ) συγκεκριμένο θέμα, πχ. ένας νέος μπορεί να γίνει μέντορας για ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο ή ένα συγκεκριμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα. Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κοιτάξουν προσεκτικά το προφίλ του μέντορα πριν ζητήσουν επικοινωνία.

Η Συμβουλευτική της ΑΛΛΗΛΟΝ επικεντρώνεται στο να υποστηρίξει τις σημαντικές αποφάσεις των νέων π.χ. ποιο μεταπτυχιακό να διαλέξω; πως θα πετύχω την επαγγελματική μου ένταξη; πως θα φτιάξω ένα ρεαλιστικό πλάνο για επαγγελματική εξέλιξη; Άλλα θέματα μπορεί αν αφορούν: επαγγελματικό προσανατολισμό, επαγγελματική ένταξη, επόμενα βήματα σταδιοδρομίας, χαρτογράφηση καριέρας, δημιουργία νέας εταιρείας ή εξάπλωσης μιας υπάρχουσας, βελτίωση δεξιοτήτων κ.α.

Βασική προϋπόθεση για την πρόσβαση στους μέντορες της ΑΛΛΗΛΟΝ, είναι η εγγραφή ως μέλος στο δίκτυό μας. Η εγγραφή δεν έχει κανένα κόστος και η αποχώρηση δεν έχει περιορισμούς. Ο υποψήφιος ενδιαφερόμενος (mentee) συμπληρώνει μια ηλεκτρονική φόρμα αίτησης επικοινωνίας με μέντορα της ΑΛΛΗΛΟΝ από το προφίλ του/της στην ιστοσελίδα της ΆΛΛΗΛΟΝ και κατόπιν, αφού λάβει από την Ομάδα Επικοινωνίας το απαραίτητο “Πιστοποιητικό Συμβουλευτικής”, μαζί με τις απαραίτητες οδηγίες, έρχεται σε επικοινωνία με τους μέντορες που έχει επιλέξει.

Οι ενδιαφερόμενοι (mentees) έχουν πρόσβαση στους μέντορες μόνο μέσω ενός ηλεκτρονικού “Πιστοποιητικού Συμβουλευτικής” (Certificate of Mentorship), που εκδίδει η Ομάδα Επικοινωνίας μας. Για τον σκοπό αυτό, οι μέντορές μας δεν δέχονται αιτήματα και ερωτήσεις χωρίς να έχει πρώτα εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Το αίτημα μπορεί να είναι διερευνητικό (πχ καλύτερη κατανόηση βασικών κατευθύνσεων και επιλογών σπουδών ή καριέρας κλπ.), ή να είναι πρακτικό και συγκεκριμένο (πχ να αφορά επιλογή ανάμεσα σε δύο μεταπτυχιακά, ή προετοιμασία διαγωνισμών διεθνών οργανισμών, ή άλλης επαγγελματικής ένταξης, ή επιλογή επιχειρηματικής στρατηγικής για κάποιο προιόν, υπηρεσία, ή χώρα κλπ.). Για να γίνει το αίτημα αποδεκτό, πρέπει να είναι αρκετά σαφές ως προς το αναμενόμενο αποτέλεσμα από την επικοινωνία με τον μέντορα.

Η διαδικασία αυτή μας επιτρέπει να παρέχουμε σωστότερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση στα μέλη μας. Κάποιος μέντορας μπορεί ανά περιόδους να μην είναι διαθέσιμος, σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελέγχεται η ροή ερωτήσεων προς κάθε μέντορα (φόρτος εργασίας κ.α.), ο ενδιαφερόμενος πρέπει να δει μέντορες που να μπορούν να του είναι χρήσιμοι. Σε κάθε περίπτωση γίνεται προσεκτική εκ των υστέρων αξιολόγηση της διαδικασίας κλπ.

Οι μέντορές μας παραμένουν αυστηρά εθελοντές και προσφέρουν τις συμβουλές τους στο πλαίσιο της ΑΛΛΗΛΟΝ αφιλοκερδώς. Κανονίζουν οι ίδιοι τον χρόνο που μπορούν να αφιερώσουν σε κάθε ενδιαφερόμενο (mentee) ανά περίπτωση. Μπορούν να περιορίζουν ή και να διακόψουν για κάποια περίοδο (πχ φόρτου εργασίας) τη ροή των ενδιαφερομένων με σχετική ενημέρωση της ομάδας επικοινωνίας. Ορίζουν με ακρίβεια το εύρος των θεμάτων για τα οποία είναι μέντορες. Μπορούν να είναι μέντορες μόνο στο πλαίσιο συνεδριών Γρήγορης Συμβουλευτικής (speed mentoring) που οργανώνονται σαν μέρος εκδηλώσεων της ΑΛΛΗΛΟΝ με πανεπιστήμια και άλλους φορείς με τους οποίους η ΑΛΛΗΛΟΝ αναπτύσσει συνεργασίες.

Σε κάθε περίπτωση, απαντούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις πιθανές συνεργασίες, επίσης στην δικτύωση, έχουν γενικά μια ενθαρρυντική προσέγγιση προς τους νεότερους ιδίως, και καλλιεργούν γενικά πνεύμα αλληλεγγύης και αλληλο-υποστήριξης. Οι συνεδρίες Μέντορα-ενδιαφερόμενου συγκεντρώνονται ακριβώς στις αναζητήσεις του ενδιαφερόμενου και διαρκούν κατά μέσον όρο 45′ όταν είναι στο πλαίσιο ανεξάρτητης επικοινωνίας , ή μόνο 20 λεπτά όταν γίνεται στο πλαίσιο ενός speed mentoring που συμπληρώνει κάποια εκδήλωση ή πάνελ ομιλητών. Τα δύο μέρη μπορούν βεβαίως να αποφασίσουν να επαναλάβουν την συνεδρία τους.

Οι μέντορές μας ορίζονται αρχικά για περίοδο μικρότερη των δύο ετών (μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την αίτησή τους). Εκδίδεται τιμητικό δίπλωμα σε κάθε μέντορά μας για την συγκεκριμένη περίοδο. Στη λήξη του το τιμητικό δίπλωμα θα μπορεί να ανανεώνεται για απεριόριστο χρόνο. Η αξιολόγηση γίνεται μετά από κάθε συνάντηση με ενδιαφερόμενο (mentee) με σύντομα αλλά ουσιώδη ερωτηματολόγια.

Σε κάθε περίπτωση συνάντησης ή επικοινωνίας μεταξύ μέντορα και ενδιαφερόμενου (mentee) με βάση Πιστοποιητικό Συμβουλευτικής ή στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης (speed mentoring) στέλνονται στους εκάστοτε συμμετέχοντες, μέντορες και ενδιαφερόμενους, ξεχωριστά ολιγόλεπτα ερωτηματολόγια αξιολόγησης, μέσω slido. Σκέψεις, ιδέες και προτάσεις είναι πάντα ευπρόσδεκτες από την Ομάδα Επικοινωνίας.