ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στις 18/03/2022 υπογράφτηκε από τον Κοσμήτορα της σχολής οικονομικών και πολιτικών επιστημών του ΑΠΘ, κ. Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, και τον πρόεδρο και ιδρυτή της ΆΛΛΗΛΟΝ κ. Άγγελο Παγκράτη, το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της ΆΛΛΗΛΟΝ και της σχολής οικονομικών και πολιτικών επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης!

Η συνεργασία θα αρχίσει να υλοποιείται με την πρώτη κοινή εκδήλωση των δυο μερών που θα λάβει μέρος στις 25 Μαΐου.

Δείτε εδώ την εκδήλωση:

Στόχοι του πρωτόκολλου είναι η διευκόλυνση της επικοινωνίας και διασύνδεσης των μελών των δικτύων της ΆΛΛΗΛΟΝ με τους φοιτητές της σχολής, η συμβολή με εκδηλώσεις, δραστηριότητες και πρωτοβουλίες στην προσπάθεια της χώρας να επιτύχει υψηλούς βαθμούς βιώσιμης ανάπτυξης και η ανάδειξη των επιστημονικών επιτευγμάτων της σχολής ΟΠΕ.

Η συνεργασία της ΆΛΛΗΛΟΝ με την σχολή, δημιουργεί ένα πλαίσιο διευκόλυνσης της επικοινωνίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής χρήσιμων πληροφοριών και ιδεών, καθώς και παροχής καθοδήγησης και ανταλλαγής εμπειριών, όπου αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο στους φοιτητές της σχολής για τις επαγγελματικές τους προοπτικές, για την παραμονή νέων επιστημόνων στην Ελλάδα αλλά και για περιπτώσεις Brain Regain.